Landbruget fylder mere end 60 % af det danske areal, og landbrugets praksis er afgørende for naturens tilstand og udvikling. Og selvom mange landmænd ser sig selv som naturforvaltere, er naturen i dag alligevel presset af behovet for landbrugsjord og efterspørgslen på billige fødevarer. 

I foråret 2014 har DOF sammen med en række andre organisationer bidraget til et katalog med 8 naturråd, udgivet af Økologisk Landsforening. Kataloget skal inspirere og vise, hvad man som landmand kan gøre for at få mere natur ind i hverdagsdriften uden, at det sker på bekostning af vigtig landbrugsjord. Med en lille indsats kan man forbedre levevilkår for dyr og planter i agerlandet, og kataloget gør det let for den enkelte landmand at gå til.

En bedre balance mellem natur og landbrug er en målsætning og udfordring i tiden, som kræver løsninger på markniveau. Der er behov for at kommunikere meget klart til og med landmænd om effektive naturtiltag, og hvordan det kan hænge sammen med bedriften, diverse støtteordninger og i hverdagen.

De 8 Naturråd

  • Skab overblik og sammenhæng
  • Plej den natur, du har
  • Planlæg den årlige naturpleje
  • Variation skaber liv
  • Giv plads til lys og varme
  • Lad naturen blomstre og rode
  • Giv naturen de skæve hjørner
  • Brug næringsstof og ukrudtsbekæmpelse optimalt

Danmarks Jægerforbund, Aarhus Universitet, Danmarks Biavlerforening, Naturstyrelsen - miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Videncentret for Landbrug, Biodynamisk Forening, natur- og vildtkonsulenter, konventionelle samt økologiske landmænd og Økologisk Landsforening har alle bidraget til det faglige indhold i kataloget.