Nyhedsoversigt

         


Læs BirdLifes positioner til globalt topmøde for biodiversitet

onsdag 14. november 2018
BirdLife deltager med omkring 30 deltagere fra partnere i hele verden i det globale topmøde for biodiversitet, CBD COP 14, der afholdes i Ægypten den 13-29 november. DOF's internationale programpartnere Nature Kenya, Nature Uganda og Bird Conservation Nepal er med.

Fugleforkæmpere klager til EU: Vil stoppe regeringens overgreb på beskyttet natur og fugleområder

tirsdag 13. november 2018
Dansk Ornitologisk Forening har klaget til EU over, at regeringen vil ophæve beskyttelsen af store arealer EU-beskyttet natur. Foreningen vil have EU til at stoppe planerne, som rammer tusindvis af fugle, og som ikke er set lignende i EU. Danmark mister beskyttet natur, selv om regeringen har udpeget andre områder, fremhæver foreningen.

Sorte udsigter for solsorte

mandag 12. november 2018
En dødelig fuglevirus har i år bredt sig hurtigt nordpå gennem Europa. Især solsorte er udsat, og sygdommen frygtes at nå til Danmark næste år, skriver bladet Fugle & Natur.

Når flyrejser gavner naturen

mandag 12. november 2018
Flyrejser skader klimaet, men er samtidigt grundlaget for en voksende naturturisme, som har helt afgørende betydning for naturbeskyttelsen verden over. Dansk Ornitologisk Forening har nu i ti år haft en klimafond, hvor rejsende kan kompensere deres CO2-udslip ved skovplantning i troperne, skriver bladet Fugle & Natur.

DNA-analyser af ørnefjer har løst en mordgåde og kan snart tegne et stamtræ

torsdag 25. oktober 2018
Forskere fra Københavns Universitet er ved at DNA-analysere hundredvis af danske kongeørnefjer, der er samlet af den nordjyske ringmærker Jan Tøttrup Nielsen. DNA-analyserne kan gøre ornitologer til både detektiver og slægtsforskere, der kan bidrage til at afsløre forbrydelser i naturen og fortælle detaljer om ørnenes familieforhold og færden i landskabet.

Nordens ørneeksperter trækker til træf i Danmark

torsdag 25. oktober 2018
For første gang nogensinde holdes Skandinaviens årlige kongeørnesymposium i Danmark, der med sine fem ynglepar huser den mindste bestand i de nordiske lande. Nordmændene, svenskerne og finnerne skal høre om det flade og tæt befolkede Danmarks kongeørne, der er mere tillidsfulde end artsfællerne i bjergrige egne mod nord.

Havørne har ynglet med udsigt til København

fredag 19. oktober 2018
Kongelunden på Amager har i år huset et par havørne, som har fået en unge på vingerne. Ørnenes evne til at leve i tæt naboskab med mennesker og trafik forbavser de fleste med kendskab til de store rovfugle, der engang var sky og utilnærmelige

Grønne organisationer i fælles kamp mod kystnær havvindmøllepark ved Omø

mandag 15. oktober 2018
Energistyrelsens planer om at etablere en kystnær havvindmøllepark ved Omø møder nu massiv modstand fra tre grønne organisationer, som vil komme fuglene til undsætning i et vigtigt internationalt rasteområde. Det svenske Naturvårdsverket er også imod placeringen.

Følg danske havørne på deres livs togter

torsdag 11. oktober 2018
Det vælter ind med data, der giver ny viden om danske havørnes færden, efter at 6 unge jyske og 1 sjællandsk havørn i sommers blev udstyret med GPS-sendere. Den sydsjællandske havørn Gunhild, som sidste år fik en sender på, giver fortsat signal. Nogle af de unge danske ørne er yderst rejselystne.

100 miljøorganisationer bag ny vand-kampagne

tirsdag 9. oktober 2018
Sammen med 100 fremtrædende miljøorganisationer deltager DOF BirdLife i kampagnen #ProtectWater, som vil bevare EU’s vandramme-direktiv intakt og ambitiøs til gavn for både mennesker, natur og millioner af vandfugle.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  158     NÆSTE