Nyhedsoversigt

         


Mangelfuld implementering af naturdirektiver i Danmark

torsdag 31. maj 2018
Danmark halter bagefter, når det gælder implementeringen af EU's naturdirektiver. Det samme gør sig gældende for 17 andre europæiske lande. Det viser et studie foretaget af BirdLife Europa sammen med WWF Verdensnaturfonden , The European Environmental Bureau (EEB) og Friends of the Earth. Rapporten får nu flere partier til at indkalde miljøministeren i samråd.

Prop i redehullet skal hjælpe den sjældne vendehals

torsdag 24. maj 2018
Redekasser til sjældne spætter er forbudt område for almindelige mejser. For at forhindre musvitter og blåmejser i at besætte de specialdesignede spætteboliger, sætter Dansk Ornitologisk Forening i Østjylland propper i kassernes redehuller, lige indtil spætterne er tilbage fra deres vinterferie i Afrika.

Motorvej af elledninger vil give ragnarok af døde fugle langs Skjern Enge og Vadehavet

fredag 18. maj 2018
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) frygter massedød blandt sjældne ynglefugle og talrige trækfugle, hvis en planlagt højspændingsledning med 500 kæmpestore master kommer til at skære igennem et af Danmarks fuglerigeste områder, Skjern Enge. Også Vadehavets trækfugle vil blive truet af elledningen, der vil løbe som en motorvej parallelt med et af Nordeuropas vigtigste fugleområder.

Lærkereder tromlet ned på Naturstyrelsens areal

onsdag 9. maj 2018
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kritiserer driften af de statsejede arealer på den nedlagte Flyvestation Værløse. Naturstyrelsen skilter flittigt med naturhensyn, men i praksis lader den landbrugsdrift ødelægge ynglesæsonen for jordrugende fugle på de tidligere militære græsflader

Færre tyrkerduer i Danmark

onsdag 9. maj 2018
Mens ringduen er i fremgang som en af det danske landskabs mest succesfulde ynglefuglearter de senere årtier, går det tilbage for den mindre tyrkerdue. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har foreslået en totalfredning af tyrkerduen i forbindelse med den aktuelle revision af jagttiderne.

Tre nye fuglearter i Danmark: Forsinket forår blev til hit-forår

onsdag 2. maj 2018
Fugle-entusiaster jubler. Et varmt pust af sommer fra Syden og en navigationsfejl hos en sibirisk trækfugl gav den danske fuglefauna et hattrick med de tre ekstreme sjældenheder lille sejler, snefinke og gulbrynet værling set på bare 12 dage i april. Gulbrynet værling holdt endda 1. maj i Skagen, og den er her formentlig endnu.

Folketællinger af insekter i Danmark

tirsdag 24. april 2018
Danskerne kan i den kommende sommer deltage i to optællinger af insekter i landskabet. Det sker efter rapporter om dramatiske tilbagegange for både insekter og fugle herhjemme og i vores nabolande, skriver DOF's medlemsblad, Fugle & Natur.

Vild græsning med vilde heste på Lolland

tirsdag 24. april 2018
Fugleværnsfonden starter nu et projekt med vildgræsning i Saksfjed-Hyllekrog reservatet på Lolland. Medarbejderne er 18 vilde heste, suppleret med økologiske køer og en naturlig bestand af dåvildt. Det skriver DOF's medlemsblad, Fugle & Natur.

Europas mindste ugle tuder i Rold Skov

torsdag 19. april 2018
En enlig spurveugle holder på tredje måned til i Rold Skov. Det er næppe urealistisk, at den blot stærestore ugle, der er en af verdens mindste uglearter, kan begynde at yngle i de danske skove. Indvandringen kan ske fra både Norge, Sverige og Tyskland.

Ny fuglerig sø til vandfugle efter 256 års tørlægning

fredag 13. april 2018
I 1760’erne var Birkesø i Lille Vildmose en del af Danmarkshistoriens første landvindingsprojekt. For fire måneder siden blev mosevandet på ny sluppet løs over landbrugsjorden. Og nu er den 130 hektar store, lavvandede sø forårsklar til en ny epoke som en af landets fuglerigeste søer.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  155     NÆSTE