Aktiviteter med DOF

Fyraftensfugle ved Egå Engsø
15. OKTOBER 2015 KL. 15:00
DOF Østjylland Naturhistorisk Museum i samarb. med DOF Østjylland

Tilmelding til bustur til Lille Vildmose
17. OKTOBER 2015 DOF Østjylland

Åbent tårn Årslev Engsø
17. OKTOBER 2015 KL. 10:00
DOF Østjylland Aarhus Kommune i samarbejde med DOF Østjylland

Find flere aktiviter