Nyhedsoversigt

         


Venskabsforening for vildmosens skarver

tirsdag 5. april 2005
Venner kan man aldrig få for mange af, og nu har skarverne i Danmarks største koloni i Lille Vildmose fået en hel forening af rigtige venner.

Tryggelev Nor genskabt

fredag 1. april 2005
Den nye del af Tryggelev Nor (Nørreballe Nor) er nu genskabt fuldstændig. Vinterens nedbør har betydet at søen allerede nu er fyldt op efter at have været tørlagt i mere end hundrede år.

Trompapper trutter på sidste vers

torsdag 31. marts 2005
Vinterens massive invasion af dompapper, der lyder som små legetøjstrompeter, er forbi. Trækket går nu mod øst/nordøst. Det taler for, at dompapperne kommer fra Finland, Nordrusland, Sibirien og måske langt østpå. Teorien om at de seneste måneders invasion skyldes dompapper fra Kaukasus, ligner en and.

Sangsvaner i medvind

torsdag 31. marts 2005
I disse dage er der afgang mod nordøst for cirka 40.000 sangsvaner, der har holdt vinter i Danmark. Fuglene er magre efter en måned med sne og hård frost, og trækket er næsten to uger forsinket. Svanerne flyver helst, så de har medvind på deres rejse.

Påskeøsten gav masser af traner

tirsdag 29. marts 2005
Allerede før påske lovede Dansk Ornitologisk Forening, at der ville blive mulighed for at se traner over det østlige Danmark. Det kom til at holde stik og det kan vi takke vejrfænomenet påskeøsten for.

Handlingsplan for truede engfugle

onsdag 23. marts 2005
Miljøminister Connie Hedegaard har iværksat en handlingsplan for at sikre bedre levevilkår for truede engfugle. Planen er resultatet af et samarbejde mellem Miljøministeriet og Dansk Ornitologisk Forening.

Stellersanden truet af udryddelse

mandag 21. marts 2005
Om 100 år kan den arktiske Stellersand være uddød. Det frygter Stefan Pihl, koordinator for overvågning af fugle hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Spøgelset i rørskoven

tirsdag 15. marts 2005
Før vi fik fuglebøger, troede man i Han Herred, at rørdrummen var et genfærd af en nordjysk herremand.

Frost fik lyssky fugle frem i lyset

tirsdag 15. marts 2005
De seneste uger er rørskovens normalt usynlige hejre, rørdrummen, set adskillige steder i Danmark. Utterslev Mose, Brabrand Sø og Vejlerne har budt på rørdrummer frit fremme ved højlys dag.

Danmarks bestand af stære er halveret

onsdag 9. marts 2005
Siden 1976 er antallet af ynglende danske stære faldet fra over en million par til cirka 500.000 ynglepar. Fuglene mangler græsarealer med deres foretrukne føde: larver og orme. Desuden er mange stære husvilde

FORRIGE     1  |  ...  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  ...  |  161     NÆSTE