Glente død af gift

onsdag 26. maj 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En sund og velnæret voksen rød glente formentlig fra den vestsjællandske ynglebestand er konstateret død som følge af en gift, der bruges til at bekæmpe insekter med
Jan Skriver
Elever fra de yngste klassetrin på Trelleborg Friskole ved Slagelse fandt 18. marts en rød glente, der netop var død.

Fuglen, der var perfekt i sin fjerdragt, blev efter en kontakt til Dansk Ornitologisk Forening (DOF) sendt til analyse hos Veterinærinstituttet, DTU, fordi der var mistanke om en forgiftning af den sjældne rovfugl.

Nu har det vist sig, at mistanken var velbegrundet. Den smukke røde rovfugl med den kløftede hale havde så store mængder af et insektbekæmpelsesmiddel i sin mave, at den er død af en akut forgiftning.

Det har siden 2008 været forbudt at handle med den pågældende gift.

Efter laboratorieundersøgelserne lyder det blandt andet i konklusionen fra Veterinærinstituttet:
”Glenten har formentlig spist en fugl eller andet lignende foderemne, der har indeholdt giften i mængder, som har været dødelig for glenten.
Hvorvidt der foreligger en bevidst handling med det formål at forgifte glenten kan ikke umiddelbart stadfæstes, men virker sandsynligt.”

Men andre ord taler fundet af den giftdøde glente fra Vestsjælland for, at der nogle steder i Danmark stadigvæk foregår ulovlig forgiftning af fredede rovfugle.

- Meget tyder på, at der i visse kredse bevidst bliver lagt forgiftede fødeemner ud til rovfugle.
Det er kort og godt noget svineri. Vi ser næsten hvert år disse tilfælde af forgiftninger, men det ser heldigvis ud til, at der bliver længere og længere imellem dem, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

Muligvis er giften lagt ud for at ramme andre arter end netop glenten, men en art som den røde glente er særligt udsat for gifte, fordi den især lever af ådsler. Den er kendt som naturens skraldemand, som kun sjældent tager et levende bytte, men i stedet finder levningerne i naturen.

Derfor er det på sin vis skæbnens ironi, at netop ådselæderen over dem alle i den danske rovfuglefauna gennem tiderne bogstaveligt talt har måttet tage skraldet, og er blevet bekæmpet med gifte, fordi alle rovfugle har været upopulære.

- Det er ærgerligt, at Vestsjælland nu har mistet en af sine glenter. Meget taler for, at den giftdøde rovfugl har været en lokal ynglefugl, siger Knud Flensted.

Den døde glente fra Slagelse-egnen var en han på 1,46 kilo. Velnæret og med veludviklede fedtdepoter og muskulatur, som det står i undersøgelsespapirerne fra Veterinærinstituttet.
De seneste årtier har den røde glente været i fremgang i Danmark. Efter helt at have været udryddet som dansk ynglefugl genindvandrede den i 1975.

Efter en langsom vækst stabiliserede bestanden sig omkring år 2000 på et niveau omkring tyve par. Siden 2003 er bestanden atter vokset.
Østjylland er med egnen omkring Vejle og Kolding glentens foretrukne danske landskab. Men nu er også Sjælland – primært Vestsjælland og Nordsjælland - kommet godt med på Danmarkskortet over glentens ynglebestand

I 2009 ynglede ca. 85 par røde glenter i Danmark.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog.
Tlf. 33 28 38 33. Mobil. 21 24 22 75.