Grønne interesser må stå sammen og kræve et forbud mod gifte

tirsdag 20. juli 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Desuden bør miljøets minister træde i karakter og bede skovbruget om at benytte mere miljøvenlige metoder til bekæmpelse af mus end langtidsskadelige rovfuglefarlige giftstoffer, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF) efter en alarmerende undersøgelsesrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)
Jan Skriver
- Det er rystende, at der florerer så massive mængder af gifte i vores natur, at næsten alle rovfugle og ugler har et eller flere giftstoffer i sig. Men jeg er desværre ikke overrasket. I Dansk Ornitologisk Forening havde vi en mistanke om, at det var rivende galt med brugen af giftstoffer, så vi kæmpede i flere år for at få belyst problematikken. Nu har vi vished, og nu bør der handles politisk, siger Christian Hjorth, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Hans udtalelser kommer på baggrund af de dystre konklusioner i en undersøgelse af giftindholdet i danske rovfugle, ugler og små rovpattdyr.

Undersøgelsen, der er lavet efter flere års pres fra DOF, er den første af sin art i Danmark. Den dokumenterer, at 9 ud af 10 rovfugle, ugler, lækatte og brude færdes i den vilde natur med et eller flere giftstoffer i sig.

DOF vil i Vildtforvaltningsrådet, der tæller repræsentanter for de grønne interesseorganisationer, skovbruget og landbruget, snarest forsøge at mobilisere et krav om et forbud mod gifte, hvis virkninger forplanter sig i fødekæderne og virker i lang tid.

Det skal hurtigst muligt forbydes at bruge antikoagulerende musegifte i det åbne land, i skove, nyplantninger og ved foderpladser for vildt.

- Tidligere har Skovforeningen afvist, at det var et problem med de såkaldte antikoalugerende gifte, hvor ofrene langsomt forbløder. Med DMU’s rapport ved vi, at det netop er problemet, og vi forventer, at skovens folk nu vil gøre noget konkret for at forebygge, at der ender gifte i rovfugle, ugler og små rovpattedyr. Men naturligvis er det en opgave for politikerne at bremse brugen af gifte både i skovbruget, landbruget og hos private. Miljøets minister må derfor træde i karakter og snarest stoppe al brug af de mest giftige stoffer og i samme moment fremme de mindst skadelige bekæmpelsesmetoder, siger Christian Hjorth.

DOF foreslår, at man til musebekæmpelse kun anvender stoffet Chloralose, der ikke er et antikoagulerende middel, hvorfor det ikke har negative sideeffekter på rovfugle.

Der kan også bruges godkendte CO2-fælder til mus og rotter. De har heller ingen skadevirkninger på ugler, rovfugle og rovpattedyr.

Endelig er der en lang række mekaniske musefælder, både smækfælder og fælder til levende fangst, der kan erstatte brugen af gifte.

- Det er ganske enkelt vanvittigt, at man i mange år bevidstløst har brugt gifte, som gør skade på vores vilde natur. Det er tankevækkende, at en stærkt truet og indfødt dansk fugl som kirkeuglen står på den liste over ugler og rovfugle, som flyver omkring med giftstoffer i sig. De seneste år er der lavet et kæmpearbejde for at redde denne lille ugle fra udryddelse. På den baggrund virker det ekstra meningsløst med de mange gifte, der er i spil i vores miljø, siger Christian Hjorth.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening,
Tlf. 33 28 38 00.

Christian Hjorth, formand for DOF.
Tlf. 97 44 85 20