Stor international indsats for trækfugle

onsdag 1. april 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Trækfugle er et af de stærkeste symboler på den globale sammenhæng i natur- og miljøbeskyttelse. Nu lancerer verdens største naturorganisation BirdLife International en langsigtet kampagne, der sætter fokus på de verdensomspændende miljøproblemer, der truer trækfuglene. Kendte danske trækfugle som nattergal, løvsanger og broget fluesnapper er i kraftig tilbagegang, oplyser Dansk Ornitologisk Forening
Tine Stampe


Der er stor forskel på hvor langt de trækfugle, der yngler i Europa, trækker. Langdistancetrækkerne trækker to gange om året mellem Afrika og Europa. Blandt langdistancetrækkerne er 40% af arterne gået tilbage i løbet af de sidste 30 år. Heraf er 10% truede eller næsten-truede arter.

”Trækfuglenes storslåede rejser binder os sammen – på tværs af grænser, kulturer og livsforløb. Men vi ødelægger de områder, fuglene har brug for til at hvile og tanke op, ved at bygge farlige konstruktioner som el-kabler, der krydser deres ruter, og ved ulovlig jagt og fældefangst,” siger Marco Lambertini, der er direktør for BirdLife International.

Derfor har BirdLife International lanceret kampagnen Born to Travel, som skal beskytte trækfuglene på rejserne mellem Afrika og Europa. BirdLife har organisationer i mere end 70 lande på disse ruter og samarbejder om at øge opmærksomheden om trækfuglenes vilkår og gennemføre fælles beskyttelsesprojekter. BirdLife International er verdens mest udbredte naturorganisation med partnere i 111 lande. Globalt støttes BirdLife hvert år af 10 millioner mennesker.

I Danmark er det Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der er partner i BirdLife International. DOF har registreret trækfuglene i mere end 30 år og resultaterne er alarmerende: der er en markant og kritisk tilbagegang blandt de fleste af de afrika-trækkende sangfugle – en tilbagegang, som i værste fald kommer til at betyde et farvel til arter som nattergal, løvsanger og broget fluesnapper.

DOF bidrager derfor til Born to Travel-kampagnen med to projekter: Det ene projekt går ud på at beskytte og informere om de danske sangfugle i deres vinterkvarter i Ghana, og det andet drejer sig om bedre beskyttelse af Vadehavet, som er et livsvigtigt rastested for en væsentlig del af klodens trækfugle.

Trækfuglene er truet fra flere sider: intensivering af landbrugsdriften, illegal jagt, overfiskning, elledninger og vindmøller, tørke, klimaforandringer og indskrænkning af skovarealet. BirdLife International har i over 20 år med succes beskyttet fuglene og naturen ved bl.a. at agitere mod ulovlig jagt i Middelhavsområdet og ved at påvirke landbrugspolitiken og fuglebeskyttelsesdirektiverne i EU.

Læs mere her: www.birdlife.org, www.dof.dk, www.borntotravelcampaign.com

Yderligere oplysninger: Afdelingsleder Michael Borch Grell, tlf. 22 12 72 40