Udsigt til traner på træk i tusindtal

tirsdag 24. marts 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Vinde fra sydøst lover netop nu tranetræk i store flokke over den østlige del af Danmark. Den aktuelle vejrudsigt for de næste dage stiller imponerende trane-kiler i udsigt. Kilerne vil pløje himmelen på fuglenes rejse mod moserne i nord, oplyser DOF
Jan Skriver
Så er det tid at lægge nakken tilbage, hvis man vil opleve et af de mest imponerende syn i forårets tidlige fugletræk.

Europas højeste fugl, tranen, er netop nu på vej mod sine ynglepladser i nord. Og de store fugles rute vil gå over den østlige del af Danmark med København og Nordsjælland som nøglepunkter.

Vejret ser nærmest ideelt ud for et østdansk tranetræk både onsdag og torsdag", fortæller Niels Hansen fra DMI. "Vinden drejer om i sydøst og østsydøst og bliver jævn til hård fra den helt rigtige retning. Samtidig er der udsigt til en del sol i de østlige egne med dagtemperaturer på 3 til 4 grader, så de kommende dage byder efter alt at dømme på traner nok til alle, inden et lavtryk og de tilhørende fronter drager ind over landet natten til fredag".

- Jeg tror godt, at vi tør love traner i tusindtal, hvis vinden, som meteorologerne lover, går i sydøst. I forgangne weekend befandt mindst 5.500 traner sig på den tyske halvø Rügen, der er fuglenes afsæt til trækket over Østersøen mod Danmark, siger Michael Grell, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Mod slutningen af marts forlader store mængder af traner Tyskland og Frankrig for at trække mod Hornborgasjön i Västergötaland øst for Göteborg, der er de store fugles centrale stoppested inden sidste etape mod deres ynglepladser, forklarer biologen.

- De fleste traner trækker på denne årstid fra Rügen i Tyskland mod den svenske østersøkyst. Med vinden i sydøst er der lagt op til en garanti for tranetræk over den østlige del af Sjælland. Det skyldes, at vinddrift forskyder trækket over Østersøen vestpå, siger Michael Grell.

- De næste dage vil der kunne ses traner over Falster, Møn, Sydsjælland, Østsjælland, Københavnsområdet og ikke mindst Amager og flere steder i Nordsjælland. Særligt mange traner vil forlade den nordsjællandske kyst og trække ud over Øresund ved Rørvighalvøen, Gilbjerghoved, Hellebæk eller Helsingør.

- Mange traner vil kunne opleves fra gader og pladser i det indre København, så læg nakken tilbage og kig op mod himlen, især hvis der lyder et besynderligt trompeterende skrig, lyder opfordringen fra biologen i Dansk Ornitologisk Forening.

Niels Hansen fra DMI opfordrer endvidere ivrige tranekiggere til at sikre sig med god, varm og vindtæt påklædning. "Man skal ikke lade sig narre af solen og de mange forårstegn i naturen. Blæsten driver den følte temperatur helt ned mod minus 10 grader onsdag og torsdag, så længere ophold udendørs kan stadig være en barsk omgang", slutter han.

Tranerne trækker som regel i flokke fra en halv snes fugle til 100 individer sammen. De flyver ofte i rækker eller kiler i stil med gæs.
De fleste fugle trækker i reglen fra ved middagstid og til ved 17-tiden. Da er termikken, de lune opadstigende luftstrømme, som kan bære de bredvingede svæveflyvere nordpå, størst.

Traner har for vane at standse deres målrettede rejse, hvis de når et højdepunkt i landskabet. Da kan de begynde at kredse over en bakke eller en skov, mens de trompeterer med deres rullende stemme, der er ophav til fuglens latinske navn: "Grus grus".

Ved Hornborgasjön vil tranerne de næste uger samles til en slags afdansningsbal for vinteren, der samtidig er et hop ind i foråret. Og når foråret i april for alvor slår igennem på tranernes ynglepladser i de øde moser mod nord, vil fuglene bryde op fra Hornborgasjön og fordele sig i deres kæmpeland.

De seneste år har der i begyndelsen af april været samlet cirka 12.500 traner ved den store sø 120 kilometer øst for Göteborg. Størsteparten af disse fugle er fløjet over Østdanmark og Sydsverige. Tranen er med sine 120 centimeter Europas højeste fugl.

Danmark er også et traneland

Vi har flest traner i transit, men også i Danmark yngler der traner. Bestanden er oven i købet steget betydeligt de senere år.

Dansk Ornitologisk Forening skriver hvert år de danske traner i mandtal, og optællingerne dokumenterer, at mindst 70 par traner yngler her i landet.

Tranerne har deres reder i moser og hedeområder over det meste af Jylland, men også Bornholm huser flere par.

På Falster yngler den også, mens Sjælland og Fyn endnu mangler at blive hjemsted for tranepar.
Frem til 1990 ynglede blot tre par traner i Danmark, men særligt efter 1999 er denne store fugl tiltaget markant i antal.

Overalt i Nordvesteuropa er tranen i fremgang.
I det østlige Tyskland yngler flere end 2.000 par, og nu har tranen bredt sig til den vestlige og nordlige del af Tyskland.

I Nordtyskland har man målrettet beskyttet tranen. Det nyder vi måske også godt af i Danmark.
I Holland yngler flere og flere par. Og Frankrig fik i 2000 sit første ynglende tranepar i 100 år.
Også de talstærke bestande af traner i Sverige og Norge er i fremgang. Sverige har mindst 12.500 par traner, mens Norge huser 1.500 par.

Grundlaget for en stigende tranetrafik er til stede.

Yderligere oplysninger:
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 00.
Biolog Michael Grell, tlf. 22 12 72 40.