Den store tranerejse gik langs Øresund

onsdag 1. april 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Adskillige tusinde traner trak i løbet af to dage i slutningen af marts over Sundet efter at have set Østsjælland og Danmarks hovedstad fra luften. Netop nu er et rekordstort antal på 18.500 traner samlet ved Hornborgasjön øst for Göteborg
Jan Skriver
Det var lige efter fuglebogen, da Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) tranevarsel for onsdag 25. marts blev ført ud i livet og luftrummet over Østdanmark. Flere tusinde traner blev i løbet af denne ene dag set over Amager og København og videre nordpå langs kysten af Øresund.

Det største samlede antal blev optalt ved Hellebæk øst for Helsingør, hvor sammenlagt mindst 2.500 traner i løbet af cirka 10 timer trak nordøstpå over sundet mod Sverige. Ved Kongelunden blev der talt 1.500 trækkende traner, over Christianshavn lød tallet på flere end 600, og i luftrummet over Tuborg Havn sås rundt regnet 1.200 af de store vingefang.

- Jeg skønner, at mindst 4.000-5.000 traner trak mod øst og nord over hovedstadsregionen og Øresund på denne store trækdag. Tranerne fløj nemlig over en bred front østpå over Køge Bugt og Øresund hele vejen mod nord langs den sjællandske østkyst, siger Michael Grell, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Den store mængde traner, der blev set flyve ud over Sundet fra Hellebæk, skyldes formentlig fugle, der er trukket over Midt- og Østsjælland samt de vestlige forstæder til København. Blandt andet blev der i løbet af dagen set flere end 900 traner, der trak over Risø. På grund af de vejrmæssige forhold med vind fra sydøst blev en stor del af tranerne koncentreret på nordøsthjørnet af Sjælland, inden de fløj over vandet mod Sverige, siger biologen.

Også lørdag 28. marts blev en af de helt store tranedage med formentlig et par tusinde traner over Øresund. Alle de trækkende traner ankommer til de sydøstlige danske kyster efter at have rastet en tid på halvøen Rügen i Tyskland. Derfra flyver de over Østersøen på deres konge-etape mod nord til Hornborgasjön øst for Göteborg i Sverige.

Det er vind og vejr, der afgør, hvor tranerne rammer de danske og sydsvenske kyster. Kraftige vestlige vinde kan bøje trækket mod øst væk fra Danmark, mens østlige og sydøstlige vindretninger er de bedste, hvis man altså vil opleve massive antal af traner over den østlige del af Danmark.
Ved Hornborgasjön cirka 120 kilometer øst for Göteborg, hvor tranedansen går i marts og april, inden fuglene flyver mod deres ynglepladser i skovmoserne mod nord, er der tirsdag 31. marts optalt 18.500 traner.

Aldrig tidligere er der registreret så stort et antal traner koncentreret på denne klassiske lokalitet. De senere år er der ikke alene noteret et stigende antal traner, det er også dokumenteret, at de store fugle indfinder sig til tranedans tidligere og tidligere ved den store svenske sø. For en snes år siden kulminerede antallet af traner ved Hornborgasjön hen imod midten af april. I dag tyder noget på, at størsteparten af fuglene i den voksende bestand af traner i Sverige indfinder sig cirka to uger tidligere end for bare 10 år siden.

Yderligere oplysninger:
Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.