Natur-retur konference

fredag 4. marts 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den danske natur er blevet for ensrettet. Mangfoldigheden, som skal sikre os livskvalitet og i sidste ende overlevelse, er i alvorlig fare. De seneste 50 års udvikling i den danske natur, og særligt i det danske landbrug, har bragt en stor gruppe af vores unikke og specielle planter og dyr i farezonen
Tine Stampe
Det er konklusionen på et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Verdensnaturfonden, som har bedt en række eksperter om at udarbejde oversigter over landskabets, fuglenes, paddernes, krybdyrenes, sommerfuglenes, planternes, lavernes og svampenes aktuelle status i Danmark.

I Danmark fylder landbruget 2/3 af landskabet, og det er her naturtabet er markant størst. Natur- og friluftsorganisationerne peger derfor på en omlægning af landsbrugsstøtten til naturstøtte som en af de centrale og helt nødvendige løsningsmodeller, hvis den negative udvikling skal vendes.

Konklusionerne er blevet præsenteret for miljøministeren, repræsentanter fra Dansk Landbrug, Institut for Miljøvurdering og erhvervslivet på en konference d. 3. marts 2005.

De store tabere i det danske landskab anno 2005 er de arter, som stiller specielle krav til fødegrundlaget og til vækstbetingelserne. Nogle arter, fx urfugl og en orkide som skrueaks er allerede forsvundet - måske for evigt. Enkelte bestande holdes kun lige akkurat i live på nogle få særligt beskyttede lokaliteter gennem en ressourcekrævende, målrettet pleje.

Mens 'specialisterne' er i krise, stortrives 'generalisterne' til gengæld. Det går nemlig rigtig godt for tidsler, brændenælder, tagrør, krager, gæs og rådyr. Med andre ord domineres vores natur i stigende grad af en stor gruppe dyr og planter, som ikke er så kræsne i deres krav til fødevalg og livsgrundlag. Men det sker på bekostning af variationen og mangfoldigheden.

Mere information hos biolog Michael Grell, michael.grell@dof.dk, tlf. 22 12 72 40.