Handlingsplan for truede engfugle

onsdag 23. marts 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Miljøminister Connie Hedegaard har iværksat en handlingsplan for at sikre bedre levevilkår for truede engfugle. Planen er resultatet af et samarbejde mellem Miljøministeriet og Dansk Ornitologisk Forening.
"Vi skal værne om de sjældne ynglefugle i Danmark. Ellers forsvinder de. Nogen steder er engfuglene trængt, fordi engene ikke længere anvendes til græsning og høslet i samme omfang som tidligere. Derfor går vi nu i gang med konkret at forbedre forholdene på 25 af de allerbedste engfuglelokaliteter.

Jeg vil gerne kvittere for det gode samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, og jeg ser frem til det videre samarbejde om at skabe resultater i praksis. Vi vil udbygge samarbejdet med andre offentlige myndigheder, fonde og private lodsejere om plejen af de udpegede områder" siger miljøminister Connie Hedegaard.

Du kan læse pressemeddelelsen her.

Læs mere om aftalen her.

Du kan læse hele handlingsplanen her.