Naturens værdi for Danmark

onsdag 6. april 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Vi vil ikke sidde med hænderne i skødet, når naturen i Danmark mister sin variation og bliver kedeligere. Der skal bruges flere kræfter og penge på naturen, siger Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og WWF Verdensnaturfonden.
Naturværdierne er af afgørende betydning for alle, for landet og dets fremtid. Derfor skal vi ikke sidde med hænderne i skødet, når naturen i Danmark mister sin variation og bliver kedeligere. Der er brug for politisk handling og mod til at bruge flere kræfter og penge på naturen. Det er hovedbudskabet i den rapport, som Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og WWF Verdensnaturfonden offentliggør i dag. Rapporten gør status over naturens tilstand og indeholder en række forslag til handlinger, herunder en omlægning af landbrugsstøtten.

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og WWF Verdensnaturfonden offentliggør i dag rapporten ”Natur Retur?” om den danske naturs tilstand og udviklingsmuligheder. Rapporten er resultat af en konference på Christiansborg 3. marts 2005.

I rapporten redegør en række eksperter for naturens aktuelle tilstand. Konklusionen er, at der er fremgang blandt fugle, der har fået fred i reservater eller er blevet fri for jagt. Og der er fremgang for padder, der har fået nye vandhuller samt blandt planter og dyr, der tåler eller trives med mange næringsstoffer. Men for næsten alle andre arter er der problemer. F.eks. bliver der færre arter af blomsterplanter og sommerfugle, fordi mange heder, overdrev og enge gror til i brændenælder og krat. Det betyder, at naturen har brug for en handlekraftig og hjælpende hånd, hvis variationen skal bevares eller udvikles. Og naturen skal bevares, for Danmark har internationalt forpligtet sig til at standse naturens tilbagegang senest i 2010.

Rapporten giver også forskellige bud på, hvad der skal til for at forhindre naturen i at gå yderligere tilbage. Buddene kommer fra bl.a. miljøministeren, organisationerne bag rapporten, Dansk Landbrug, Institut for Miljøvurdering og en af Danmarks største erhvervsvirksomheder.

Organisationerne bag rapporten efterlyser, at Danmarks natur får en langt stærkere placering i værdidebatten, fordi naturens mangfoldighed både er af værdi for os alle og for landet som helhed. Organisationerne peger på, at problemerne i Danmarks natur bl.a. kan løses ved at omlægge mindst 10 % af landbrugsstøtten til direkte naturpleje og opkøb af arealer til naturformål.

Yderligeret oplysninger: Danmarks Naturfredningsforening: Poul Henrik Harritz, 21 73 12 13, eller Michael Stoltze, 39 17 40 24; Dansk Ornitologisk Forening: Michael Grell, 22 12 72 40, Friluftsrådet: Jan Eriksen, 40 33 21 22; WWF Verdensnaturfonden: Ida Thuesen, 20 33 78 62.

Rapporten han hentes som pdf-fil på organisationernes hjemmesider:

www.dn.dk, www.friluftsraadet.dk eller www.wwf.dk. Du kan også benytte følgende direkte link: Læs rapporten