Slinger hos sløruglen

mandag 14. februar 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Efter fire måneder i pleje skulle en slørugle igen have luft under sine vinger. Men den ene vinge kunne ikke bære, så sløruglen måtte genindlægges, og så endte det med en aflivning hos en dyrlæge
Jan Skriver
Uglen havde udsigt til frihed og åbne vidder i kilometermål, da Klaus Dichmann løftede den op for at give den et sidste skub.

Men i det splitsekund sløruglen var en fri fugl, viste en barsk virkelighed sig.

Uglens ene vinge var stiv og ubrugelig. Hvad der skulle have været en fnuglet flugt over vintermarken, blev til et styrtdyk ned i græsset.

- Da jeg stod med den, kunne jeg fornemme, at sløruglens ene vinge hang en smule, men en hængende vinge behøver ikke at betyde noget. I dette tilfælde var det fatalt. Den havde ikke en chance, siger Klaus Dichmann, der leder "Projekt Slørugle".

Han havde hentet uglen på en plejestation for at ringmærke og udskrive den i et godt museterræn med en åben lade i nabolaget og med en sløruglekasse under taget. Vilkårene på stedet var i sløruglens favør.

Den unge slørugle var i efteråret 2004 blevet fundet udmagret på bunden af en kornsilo.

Efter cirka fire måneder på en plejestation var den kommet til kræfter. Dens fjerdragt var perfekt, og den var i solid foderstand. Der er bare det med de lyssky slørugler, at man ikke altid ser dem flyve omkring, når de er i pleje. De sidder næsten altid i en mørk kasse.

- Af den grund var det umuligt at vide, om sløruglen kunne flyve eller ej. Det var på sin vis godt, at vi ikke satte den op i redekassen i laden, der var tiltænkt den, for da havde vi overladt den til en langsom død, siger Klaus Dichmann.

Efter den forgæves aktion med at give den ny luft under vingerne, kom sløruglen tilbage på plejestationen. En dyrlæge røntgenfotograferede den og kunne konstatere, at der havde dannet sig brusk i det ene vingeled, så fuglen aldrig ville komme til at flyve.

Sløruglen blev aflivet.

I naturen går det godt for artsfællerne. Klaus Dichmann skønner, at der i 2003 ynglede godt 220 par slørugler i Danmark og cirka 233 par i 2004. Antallet af ynglende slørugler kan svinge meget fra år til år alt efter bestanden af gnavere og vinterens beskaffenhed. Hårde vintre med meget frost kan få mange slørugler til at bukke under.

Den danske bestand, der i 1970'erne og 80'erne blev skønnet til blot at tælle 20-25 par, er mangedoblet de seneste år. Blandt andet i kraft af opsætning af redekasser.