SF vil forbyde gift til gnavere i naturen

tirsdag 25. januar 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Brug af gift til mus og rotter i skov- og naturområder bør helt stoppes, mener Socialistisk Folkeparti (SF). Forslaget er en håndsrækning til Danmarks ugler og rovfugle, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver
På vegne af sit parti har SF's miljøordfører Jørn Jespersen fremsat et forslag, der vil forbyde al brug af gift til mus og rotter i skov- og naturområder.

Forslaget, hvis behandling er blevet forsinket på grund af valget 8. februar, kommer blandt andet på baggrund af en kampagne fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Foreningen har påvist, at forbruget af gnavergift, de såkaldte rodenticider, er steget 75 procent i Danmark fra 2001 og to år frem.

I 2003 blev der i Danmark solgt 430 tons muse- og rottegift, hvoraf aktivt giftstof udgjorde 3.481 kilogram.

Det har blandt andet resulteret i adskillige eksempler på, at arter som slørugle, stor hornugle, tårnfalk og musvåge er døde på grund af giftene, der påfører sine ofre indre blødninger ved at hæmme blodets evne til at størkne.

SF mener, at muse- og rottegiftene, der hyppigst bliver brugt ved foderpladser for fasaner og vildt i skovene og ved nyplantninger, helt skal forbydes i det fri.

Derimod ønsker Jørn Jespersen og hans parti ikke at forbyde, hvad der kaldes "forsvarlig anvendelse af giftene i bygninger og ved tekniske anlæg, hvor der kan være hygiejniske eller sikkerhedsmæssige begrundelser for at bekæmpe gnaverne for at forhindre smitte, sygdomme eller kortslutninger".

SF påpeger i sit forslag om et generelt forbud mod gnavergifte i naturen, at der hersker usikkerhed om giftenes indvirkning på dyrelivet. Der mangler for eksempel grundige undersøgelser af muse- og rottegiftenes påvirkning af ræve og grævlinge, der æder både levende gnavere og ådsler.

Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), håber meget, at forslaget om et totalt giftforbud i naturen vil kunne samle et flertal i Folketinget.

- I statens skove er man de fleste steder helt holdt op med at bruge musegifte, og i Sverige er forbruget meget lavt i hele skovbruget. Det viser, at også de private skove i Danmark bør kunne klare skovdriften uden at bruge giftstoffer, som har utilsigtede bivirkninger ved at forgifte blandt andet rovfugle og ugler, siger biologen.