Fuglekrise: En ud af tre fuglearter har det skidt i Danmark

fredag 8. november 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det er en fuglekrise, og det råber på handling fra politikerne nu. Det er reaktionen fra Dansk Ornitologisk Forening på, at hver tredje ynglefugleart er i tilbagegang i Danmark.
Af Uffe Rasmussen
Vibe WEB
Fire ud af fem viber er forsvundet som ynglefugl i Danmark. Foto: Jan Skriver
 

Hvis du synes, du savner stæren i din have, hører sanglærkens triller mindre og savner landsvalernes livlige flaksen omkring, er der noget om det.

Sanglærken, stæren, viben, gråspurven, landsvalen og nattergalen er fuglearter, som vi har flest af, men som samtidig hører til de arter, der bliver færre og færre af som ynglefugle.

30 procent af fuglearter går tilbage som ynglefugle i Danmark. Ud af 196 fuglearter, som yngler i Danmark og er med i opgørelsen, er 58 i tilbagegang.

Det viser nye tal fra Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, ved Aarhus Universitet. 

DCE har netop indberettet størrelse og udvikling af de danske fuglebestande til EU. Det skal ske hvert sjette år, hvor EU-landene skal aflevere en status i form af en database over fuglebestanden.

Tallene viser, at 30 procent af ynglefuglene er i tilbagegang, 18 procent er i fremgang og 37 procent går hverken frem eller tilbage. De sidste 15 procent har vekslende eller ukendt bestandsstørrelse.

Menneskeskabt fuglekrise

Formand for Dansk Ornitologisk Forening, DOF, Egon Østergaard, kender godt til udviklingen, fordi DOF har leveret en stor del af de data, som er med i Danmarks indrapportering.

”Det er ikke kun bierne og andre insekter, der har det svært i Danmark. Mange af vores fugle har det svært, og det kræver politisk handling at stoppe krisen,” siger Egon Østergaard.

Han tilføjer:

”Det er en menneskeskabt fuglekrise, der vidner om, at vores natur generelt mangler plads. Det har også konsekvenser for mange fugle, der har sværere og sværere ved at finde steder at yngle. Deres føde forsvinder i takt med insekterne, og vi mennesker har mere og mere brug for plads, hvor fuglene skulle være,” siger Egon Østergaard.

Krise kræver mere og bedre natur nu

Han har lige været med til et møde, som Statsminister Mette Frederiksen holdt for at sætte gang i regeringens arbejde for at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten - variationen af arter af fugle, pattedyr, planter og insekter.

DOF’s formand har klare anbefalinger til regeringen for at bringe fuglene ud af krisen.

”Vores natur skal være bedre natur, og naturen skal have mere plads, så skal fuglene nok vende tilbage. Det skal vores politikere sørge for. Der skal være mere vild og urørt skov, der skal være flere våde områder som enge, og der skal udlægges mere EU-beskyttet Natura 2000-natur,” siger Egon Østergaard.

DOF har et mål om, at mindst 30 procent af landets areal skal være natur.

DOF vil hjælpe den danske regering med sine anbefalinger til regeringens naturpakke, der ventes til efteråret 2020.

KONTAKT

Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, 31 16 20 30

Knud Flensted, biolog, 21 24 22 75

VIDEO:

Sanglærke

Nattergal

Stær

Landsvale