6 ud af 10 stære er forsvundet fra Danmark

torsdag 2. juli 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I løbet af fire årtier er antallet af ynglende danske stære mere end halveret. I midten af 1970’erne ynglede flere end 600.000 par stære i Danmark. I dag anslås bestanden kun at være på 270.000 ynglepar. Stæren har forladt mange af sine traditionelle danske områder.
Jan Skriver

Ifølge børnesangen er stæren ”åh, så fornøjet”. Og det var den da også engang over det meste af det danske landskab.


Men nu om dage hænger arten med næbbet, og stæren er i stigende grad blevet misfornøjet.


Den folkekære sanger fra stærekassen har i løbet af de seneste cirka 40 år fået tildelt en mindre og mindre scene at optræde på i den danske natur.


Bestanden af stære er gået 60 procent tilbage fra 1976 til i dag.


- Dansk Ornitologisk Forenings mange frivillige fugletællere kan dokumentere denne voldsomme tilbagegang i kraft af de såkaldte punkttællinger, som erfarne ornitologer hvert år gennemfører på samme rute på samme tid af året. Tallene fra disse kontinuerlige tællinger på i alt 350 ruter jævnt fordelt over Danmark dokumenterer, at stæren de seneste 40 år er gået tilbage med i gennemsnit 2 procent om året, siger Henning Heldbjerg, biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).


Han er i gang med et tre år langt Ph. D-studium på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, hvor han skal belyse årsagerne til flere almindelige danske fuglearters tilbagegang.


DOF's punkttællinger er netop beregnet til at følge udviklingen i bestandene for de mest almindelige fugle. Ofte repræsenterer disse tællinger den eneste viden om ganske almindelige arter som for eksempel gråspurven, bogfinken, solsorten og stæren.

 

Færre dyr, mindre fugls føde
Henning Heldbjerg går nu i dybden med blandt andet stærens nedtur.


- For få uger siden fik jeg en mail fra en beboer i landsbyen Annisse ved Arresø i Nordsjælland. Hvorfor er stæren forsvundet, lød spørgsmålet. Og så kom der i mailen en beskrivelse af et landskab uden husdyr, men med marker af korn og raps suppleret med krat og siv, fortæller biologen.


- Tilbagegangen i stærebestanden hænger efter alt at dømme sammen med den kendsgerning, at der er blevet færre åbne arealer med husdyr på græs i landbrugslandet og dermed mindre føde til stærene og deres unger. For få årtier siden var der kreaturafgræssede områder omkring de fleste gårde og landsbyer. Her var masser af føde til stærene. I dag vokser der korn helt op til bygninger og byer. Og stærene, der lever af stankelbenlarver, orme, snegle og insekter, kan ikke finde føde på kornmarkerne, siger Henning Heldbjerg.

 

Læs mere om stæren og Henning Heldbjergs projekt

 

Tilbagegang i nordlige og vestlige Europa
Stæren er i tilbagegang overalt i det nordlige og vestlige Europa, hvorimod den har det bedre i Østeuropa.


Hverken på europæisk eller globalt plan er der dog grund til at frygte, at den forsvinder. I Europa skønnes der at yngle mellem 23 og 56 millioner par stære.


Men stærens kraftige tilbagegang kan være et signal om ændringer i kulturlandskabet i retning af mere ensartethed og en ringere mangfoldighed.


Den europæiske stær er indført til Australien, New Zealand og Nordamerika, og her lever bestande på mange millioner par.

 

Yderligere oplysninger


Mark Desholm, leder af Naturfaglig Afdeling i DOF
Tlf. 33 28 38 04 (direkte) mobil: 24 62 49 90


Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00


Henning Heldbjerg, biolog
email: henning.heldbjerg@dof.dk