Stæres familieliv overvåges med GPS

onsdag 2. september 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ynglebestanden af stære i Danmark er mere end halveret de sidste 40 år. Nu tages moderne teknologi i brug for at afsløre årsagerne til den folkekære fugls voldsomme tilbagegang, skriver DOF's medlemsblad Fugle og Natur.
Pressemeddelelse om Fugle & Natur
14 par stære på en vestjysk bondegård har i år fået overvåget deres familieliv med GPS-loggere og webkameraer. En del af stærene er blevet fanget i net ved kasserne og forsynet med små rygsække med GPS-loggere.

- Af hensyn til fuglene må den lille rygsæk med loggeren højst veje fire procent af fuglens egen vægt. I tilfældet med stæren er det tre gram, så der kræves meget små batterier, fortæller biolog og Ph.d. studerende Henning Heldbjerg fra Dansk Ornitologisk Forening, som leder projektet.

Når fuglene senere fanges ind igen, så tages rygsækken af og GPS-loggerens data fortæller præcist, hvor fuglene har søgt føde i landskabet omkring gården.

GPS-loggerne virker på den måde, at de hvert minut registrerer stærens position ned til få meters nøjagtighed.

Henning Heldbjerg viser et kort på computeren, hvor en hunstærs færden er kortlagt de sidste 30 timer:

- Det er tydeligt, at hun især søger føde på gårdens græsmarker, der stadig afgræsses. Hun flyver også ofte hen til en nærtliggende fold med heste, hvor hun hurtigt kan finde larver, insekter og anden føde til ungerne, siger Henning Heldbjerg.

LÆS OGSÅ: Hør den lille stær – er den stadig 'åh, så fornøjet'?

På landsplan er stæren gået tilbage med 60 procent de sidste 40 år, hvor Dansk Ornitologisk Forening har lavet punkttællinger af landets almindelige ynglefugle.

- Stæren er nærmest forsvundet nogle steder på øerne, mens den klarer sig bedre i dele af Jylland, hvor der er flere husdyr i landskabet, siger Henning Heldbjerg.
Inde på gården har Henning Heldbjerg også en mindre kommandocentral, hvor han kan følge fodringen i kasserne på computerskærme og skifte mellem de forskellige kameraer. Der er stære på alle kanaler!

- Forhåbentlig når vi frem til et klarere billede af, hvad der kræves af landskabet, for at stæren kan trives og yngle, siger han.

Undersøgelsen er en del af et Ph.d. projekt, der forsøger at klarlægge årsagerne til en række almindelige fuglearters tilbagegang i det danske landskab, og hvordan frivillige fugletælleres data kan bruges i forskningen.

Projektet er støttet af Innovationsfonden, Aage V. Jensen Naturfond og 15. juni Fonden.

Yderligere oplysninger: Henning Heldbjerg 24273250

VIDEO: Stærens krævende unge