DOF MENER: Ny miljøminister bør starte med Natura 2000-områder

fredag 23. august 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det såkaldte forståelsespapir bag den ny regering, ”Retfærdig retning for Danmark”, tegner meget lovende for naturen, konstaterer Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening. ”Det er længe siden, at stjernerne har lyst så grønt for naturen”, skriver han i en leder i foreningens medlemsblad Fugle & Natur.
Pressemeddelelse fra Fugle & Natur
hjejler pibeaender Palle Solvsten Rasmussen
Hjejle er blandt de mange fuglearter, som har brug for mere natur i Danmark. Foto: Palle Sølvsteen Rasmussen
 

Det er sød musik at læse, at partierne ifølge forståelsespapiret vil ”skabe større biodiversitet og mere skov”, og at man vil igangsætte ”en jordreform, herunder udtagning af landbrugsjord til natur”.

Det skal bl.a. udmøntes via en ”biodiversitetspakke med klare målsætninger for, hvor meget af Danmarks areal, der skal disponeres til natur som naturzone (inkl. urørt skov og naturnationalparker)”, skriver Egon Østergaard i lederen.

Men DOF’s formand har også en klar opfordring til den ny miljøminister Lea Wermelin:

”Mit råd til ministeren er at sætte fokus på vores Natura 2000-områder, der allerede i dag danner et netværk af værdifuld natur. Her er et godt udgangspunkt for at øge naturarealet med værdifulde udvidelser, fx ved statslige opkøb af lavbundsarealer, ophør med landbrugs- eller skovdrift og konvertering til natur, hvilket umiddelbart kan igangsættes på statens egne arealer”, siger Egon Østergaard.

Andre steder bør helt nye Natura 2000-områder etableres på baggrund af det eksisterende Biodiversitetskort, Det Grønne Danmarkskort, og så naturligvis også de internationalt betydende fugleområder, 'Important Bird Areas', som er udpeget af BirdLife International.

”I de allerede eksisterende Natura 2000-områder kan biodiversiteten også tilgodeses markant, hvis staten styrker de nuværende Natura 2000-planer, så kommunerne får øremærkede midler til at kompensere private lodsejere for en optimal naturpleje, så biodiversiteten får førsteprioritet. Det er ikke tilfældet i dag, hvor kommunen selv skal til lommerne, hvis man vil kræve en bestemt naturforvaltning i et Natura 2000-område. Og det sker slet ikke i dag. Det er en lavthængende frugt at optimere naturforvaltningen her”, konstaterer DOF’s formand i lederen i Fugle & Natur.

Kontakt:

Egon Østergaard: 31162030