Nyhedsoversigt

         


Ny forskning: Agerlandets jordrugende fugle er i tilbagegang

lørdag 18. marts 2017
Jordrugende fuglearter i det dyrkede landbrugsland udviser den største tilbagegang af alle i den danske fuglefauna, viser ny forskning. Det er ikke lykkedes Danmark at bremse agerlandets tab af biodiversitet, som ellers hører til de erklærede EU-mål inden 2020.

Nu venter Midtjyllands hanstork bare på sin hun

fredag 17. marts 2017
Onsdag 15. marts ankom hanstorken til reden i Øby i Nørreådalen øst for Viborg, hvor storkene sidste år gav løfter for fremtiden. Om alt går vel, vil hans mage fra 2016 lande i reden omkring 1. april.

Nylagte æg hos landets mest kendte havørne-par

onsdag 8. marts 2017
VIDEO: Tusindvis af havørne-fans i hele landet har haft en god uge og har kunnet følge direkte, at der er kommet to æg i den havørnerede, Dansk Ornitologisk Forening sender direkte ØrneTV fra. Se videoen af den første æglægning herunder.

Høj haleføring hos gærdesmutten igen

onsdag 8. marts 2017
Hårde vintre med 2010 som den koldeste fik to ud af tre danske gærdesmutter til at bukke under. Men nu er Danmarks bestand af de blot 7-8 gram tunge fugle atter på fode. Foråret tegner lovende med gærdesmutter over hele landet.

Danske grønirisker dør på grund af sygdom

torsdag 2. marts 2017
En af de senere årtiers mest almindelige havefugle i Danmark er bestandsmæssigt på kraftig nedtur. Ynglebestanden af danske grønirisker er på sit laveste niveau i 35 år. Det afslører de såkaldte punkttællinger, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) laver hver vinter og sommer. Også i vores nabolande er grønirisken i dramatisk tilbagegang.

Massedød blandt finker: Fjern gammelt foder og gør foderbrættet rent

torsdag 2. marts 2017
Parasit-infektionen ”gul knop” hærger i det meste af Nordvesteuropa. Især blandt grønirisker, men også andre finkefugle og duer er døde i massevis de senere år. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer til at højne hygiejnen på foderbrætterne i haverne. Det kan forebygge en spredning af parasitter.

Rovfugle forlader rederne, når mountainbikere kommer for tæt på

fredag 24. februar 2017
Det kan skorte på skovens dybe stille ro i mange danske skove. Sky rovfugle betaler prisen, hvis der bliver for meget færdsel og for mange forstyrrelser i fuglenes privatsfære. Der er brug for større stillezoner i flere danske skove, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Svanefarlige elledninger skal i jorden

torsdag 9. februar 2017
Der er udsigt til kabellægning af de for fugle allerfarligste højspændingsledninger i Danmark. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mødtes onsdag med Energinet.dk på ”Dødens Mark” ved Næstved, hvor mindst 180 svaner er blevet dræbt eller hårdt kvæstet alene i år. Dialogen på mødet var konstruktiv, men det vil trække ud med helt at forhindre svanedøden.

Svanedøden i elledninger ved Dybsø Fjord skal stoppes

tirsdag 7. februar 2017
Onsdag mødes Dansk Ornitologisk Forening (DOF) med Energinet.dk på ”Dødens Mark” ved Næstved. Mødet handler om at forebygge flere makabre dødsfald af tunge trækfugle, der kolliderer med højspændingsledninger. Alene i år er mindst 180 svaner blevet dræbt eller hårdt kvæstet på lokaliteten.

Den europæiske landbrugspolitik skal revideres

mandag 6. februar 2017
EU åbner op for en længe ventet offentlig høring om den fælle europæiske landbrugspolitik. Det giver mulighed for at præge politikken i en grønnere retning

FORRIGE     1  |  ...  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  149     NÆSTE