Nyhedsoversigt

         


Regeringen går til angreb på dansk natur

fredag 15. december 2017
Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) foreslår at fjerne beskyttelsen af knap 10 procent af de vigtigste naturområder i Danmark på et samlet areal svarende til Langeland. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kalder det stærkt alarmerende og kritisabelt, at regeringen vil give landbrugets og skovbrugets store maskiner frihjul i naturområder, som er beskyttede af EU’s Natura 2000 bestemmelser. DOF er klar til at bringe sagen for EU-kommissionen.

Nye jagttider: Hjejlen reddet fra jagt de næste fire år

onsdag 13. december 2017
Hjejlen er en af flere arter, det er lykkedes at forhindre jagttid på. Formand for DOF, Egon Østergaard, glæder sig over flere ting i de nye jagttider. Til gengæld vil jagt på sølvmåge formentlig ikke løse problemet med byboers utilfredshed over mågeskrig, mener DOF.

Ny fældesag: Ulovlig fælde i jysk skov politianmeldt

torsdag 30. november 2017
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Østjylland har anmeldt fundet af en ulovlig fælde til Østjyllands Politi. Fælden kunne fange fredede rovfugle ved en udsætningsplads for fasaner i Ravnskov syd for Aarhus. Sagen fører nu til bedre kontrol med skovens jagtlejere. DOF opfordrer miljøministeren til at stramme lovgivning.

Endnu en fugleinvasion: Danmark bespiser grå gæster fra hvide birkeskove

torsdag 30. november 2017
Efteråret 2017 har været præget af invasioner af flere arter af finkefugle fra fjerne egne nord og øst for Danmark. I øjeblikket sætter talrige flokke af stor gråsisken deres præg på mange danske skovområder, hvor de sultne finker søger føde med forkærlighed for kogler på elletræer. Invasionen af stor gråsisken er den største kendte nogensinde. Oplev det i fotos og video.

EU vil holde fast i naturødelæggende landbrugspolitik

onsdag 29. november 2017
EU ser stort på naturen og tager landbrugets parti i sit forslag til ny landbrugspolitik. Det mener et netværk af grønne organisationer

DOF-formand: Dårlig naturbeskyttelse i 2017 set fra fuglenes synspunkt

onsdag 29. november 2017
Heller ikke i 2017 fik Danmark en national strategi for biodiversitet, og først på året smed naturens minister, Esben Lunde Larsen, håndklædet i ringen og proklamerede, at vi ikke når at stoppe tilbagegangen inden 2020. Men hvad vil man så gøre?

Lad våde, lave arealer blive til nyt vibeland

tirsdag 28. november 2017
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer miljøministeren til at give ”den lille natur” i det åbne landskab større spillerum med vådområder. Flere udyrkede lavbundsarealer vil gavne agerlandets hårdt trængte fugleliv og desuden være en håndsrækning til klimaet, mener DOF.

Nu klatrer spætmejsen vestpå i de danske skove

torsdag 23. november 2017
Spætmejsen breder sig til hele landet, viser tal fra DOF. Den adrætte fugl bosætter sig i stigende grad i haver og parker. Og den flytter mod vest og nord i hovedlandet, hvor den etablerer territorier, også i yngre skovområder, der tidligere var uden spætmejser. Den adrætte spætmejse har ellers stort set udelukkende været knyttet til Danmarks ældre løvskove mod øst i Jylland og på øerne.

Papegøjer nordfra på vej mod Danmark

tirsdag 14. november 2017
Den buttede finke, krognæbbet, bliver kaldt Nordens papegøje. De kommende uger spås at byde på gode chancer for at få nærkontakt med et krognæb, for en invasion er i gang i Sverige og nærmer sig Danmark med første sandsynlige landkending omkring Skagen.

Danmarks bestand af havørne er gået tilbage

mandag 13. november 2017
For første gang siden 1995, da havørnen efter 100 års fravær genindvandrede i den danske natur, har bestanden været i tilbagegang. Fugleinfluenzaen, der blev konstateret for et år siden, har krævet et tocifret antal dødsfald blandt de danske havørne. Optimismen er dog intakt. Der er udsigt til nye frugtbare ørneår frem mod 2020, spår Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) ørneeksperter.

FORRIGE     1  |  ...  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  156     NÆSTE