Hovedbestyrelsen består af følgende 13 medlemmer.

Brug for et pressefoto? Se mere her.Lene Smith

Sekretær for uglegruppen

Vedelsgade 11
4180 Sorø
+45 2149 5779
lene@lsmith.dk

Jeg har været medlem af DOF siden år 2000, hvor jeg genoptog min interesse for fuglene. I 2008 meldte jeg mig under fanerne til organisatorisk arbejde og blev året efter medlem af DOF Vestsjællands bestyrelse, hvor jeg har været næstformand de seneste år. Jeg blev indvalgt i Hovedbestyrelsen i 2010 og sidder med i Ungdomsudvalget. Jeg har deltaget i arbejdet med DOF’s seneste strategi, ligesom jeg har deltaget i børn- og ungetaskforcen.

I DOF er jeg desuden aktiv i Projekt Ørn og fungerer som redekoordinator for to havørnereder i området omkring Sorø, hvor jeg bor samt ved Tystrup-Bavelse søerne. Den igangværende Atlasundersøgelse har fanget min interesse så meget, at jeg udover at være kvadratansvarlig for tre kvadrater, også er Atlaskoordinatorer og medlem af specialteamet for timetælleture (TTT). Det er rigtig spændende og meningsfulde opgaver at være en del af.

Naturen har altid haft min store interesse, og var også den direkte årsag til, at jeg blev uddannet som Miljøtekniker. Min uddannelse bragte mig til et job i det daværende Vestsjællands amts miljøafdeling, hvor jeg i mange år arbejdede med miljøforvaltning indenfor især energi- og affaldssektoren, men også som projektleder og afdelingsleder. For godt 13 år siden skiftede jeg til uddannelsesverdenen, hvor jeg er projektleder og international koordinator. Min arbejdshverdag består af mangeartede opgaver indenfor udvikling og implementering af nye tiltag, kompetenceudvikling, ansøgning om midler og afrapportering mm.

Samarbejdet med, og ledelse af frivillige, har en væsentlig betydning for vores forening. DOF er repræsenteret i et projekt i Friluftsrådet, hvor målet er at få lavet en frivillige politik. Jeg er én af DOFs to repræsentanter i dette projekt, og arbejdet kommer til at involvere både HB, Fuglenes hus, repræsentantskabet og medlemmerne.

Jeg er vild med at rejse og afholder gerne mindst én fugleferie årligt, rundt omkring i verdenen. Heldigvis er min mand også optaget af fuglene.