Hovedbestyrelsen består af følgende 13 medlemmer.

Brug for et pressefoto? Se mere her.Kirsten Marie Haugstrup


Nørremøllevej Nord 16
8800 Viborg
+45 2447 4453
kmhaugstrup@gmail.com

Født 1953, vokset op i Vorup ved Randers og bor nu i Viborg. Medlem af DOF siden 2005. Medlem af Hovedbestyrelsen siden november 2008.

Min interesse for fugle blev grundlagt i barndommen, hvor jeg ansporet af min far havde tropiske fugle i bur, først inden døre og siden i to udendørs volièrer, som tiltrak havens frie fugle. 

Efter mange år, hvor pligter og andre interesser fyldte fritiden, vågnede interessen for fuglene op igen, og jeg har bevæget mig fra at se på fuglene i egen have, og hvor de ellers krydsede min vej, til målbevidst at opsøge forskellige lokaliteter. Deltagelse i kurser i fuglestemmer og fuglekending suppleret af flere weekendture med andre ligesindede har ud over gode oplevelser og øget kendskab til fugle også givet kontakt til mange fuglevenner, som jeg tager på kortere og længere ture sammen med.

I Hovedbestyrelsen arbejder jeg for at understøtte et højt fagligt niveau og samtidig varetage interesserne hos foreningens fugleinteresserede og de mange frivillige, som engagerer sig i foreningens arbejde. Mine fokusområder er desuden kommunikation, formidling, rekruttering og fastholdelse af foreningens medlemmer.

Jeg fungerer som kontaktperson til min lokalafdeling DOF Nordvestjylland og DOFs Fuglekursusgruppe. Jeg er formand for DOFs Hæderudvalg og repræsenterer desuden DOF i WWF – Verdensnaturfondens danske præsidium. 

I min tid i hovedbestyrelsen har jeg blandt andet siddet i forskellige ad hoc udvalg som f.eks. Medietaskforcen, Strategigruppen bag DOFs strategi 2013-2016 og 2017-2020 og udrulning af fuglekurser i lokalafdelingerne. Jeg har desuden været med til at tilrettelægge og afholde seminarer om DOFs politiske arbejde for kvindelige foreningsmedlemmer.

Ud over en amatørs interesse for ornitologi bygger mit engagement også på mine erfaringer fra et job som leder i en politisk ledet organisation.