Hovedbestyrelsen består af følgende 13 medlemmerKirsten Marie Haugstrup


Nørremøllevej Nord 16
8800 Viborg
+45 2447 4453
+45 8662 0119
kmhaugstrup@gmail.com

Født 1953 og vokset op i Vorup ved Randers. Medlem af DOF siden 2005. Medlem af Hovedbestyrelsen siden november 2008.

Min interesse for fugle blev grundlagt i barndommen, hvor jeg ansporet af min far havde tropiske fugle i bur, først inden døre og siden i to udendørs volièrer, som tiltrak havens frie fugle. 
Efter mange år, hvor pligter og andre interesser fyldte fritiden, vågnede interessen for fuglene op igen, og jeg har bevæget mig fra at se på fuglene i egen have, og hvor de ellers krydsede min vej, til målbevidst at opsøge forskellige lokaliteter. Deltagelse i kurser i fuglestemmer og fuglekending suppleret af flere weekendture med andre ligesindede har ud over gode oplevelser og øget kendskab til fugle også givet kontakt til mange fuglevenner, som jeg tager på kortere og længere ture sammen med.

I Hovedbestyrelsen arbejder jeg for at understøtte et højt fagligt niveau og samtidig varetage interesserne hos foreningens fugleinteresserede og de mange frivillige, som engagerer sig i foreningens arbejde. Mine fokusområder er desuden kommunikation, formidling, rekruttering og fastholdelse af foreningens medlemmer.

Jeg fungerer som kontaktperson til min lokalafdeling DOF Nordvestjylland, og i en periode har jeg været kontaktperson til DOF Nordjylland. Jeg er formand for DOFs Hæderudvalg. Derudover repræsenterer jeg DOF i WWF – Verdensnaturfondens danske præsidium, lokalafdelingerne i Den Centrale Følgegruppe for DOFs fugleovervågning og indgår i Referencegruppen for Atlas III-projektet.
I min tid i hovedbestyrelsen har jeg blandt andet siddet i forskellige ad hoc udvalg som f.eks. Medietaskforcen, Strategigruppen bag DOFs strategi 2013-2016 og udrulning af fuglekurser i lokalafdelingerne. Jeg har desuden været med til at tilrettelægge og afholde seminarer om DOFs politiske arbejde for kvindelige foreningsmedlemmer.

Som medlem af caretakergruppen for Geddal Enge er det naturligvis et sted jeg ofte vender tilbage til, men derudover hører Vejlerne, Nørreådalen og mange andre lokaliteter i det midt- og vestjyske til dem, jeg hyppigst besøger. Dertil kommer at jeg forsøger at indflette muligheden for at tilbringe lidt tid med fugle på ferier i ind- og udland.

Rækken af store fugleoplevelser er lang og stadig voksende, så det er vanskeligt at fremhæve én frem for andre. Det var blandt andet en uforglemmelig og meget positiv oplevelse at besøge DOFs projekt om bæredygtig forvaltning i Mbeliling-skoven på Flores i det østlige Indonesien, hvor jeg blandt andet så en flok af de fra barndommen kendte zebrafinker, her frit flyvende. De nordlige egnes helt specielle natur holder jeg også meget af efter at have besøgt Island, Grønland og Svalbard. De rigtig gode oplevelser er ofte de mindst ventede, og det fantastiske ved fugle er, at de er alle vegne – endnu da. Og det skal vi værne om og bevare.

Ud over en amatørs interesse for ornitologi bygger mit engagement også på mine erfaringer fra et job som leder i en politisk ledet organisation.
Privat bor jeg i Viborg, hvorfra jeg dagligt følger fugleårets gang, mens jeg pendler til jobbet som bibliotekschef i Holstebro Kommune.