Hovedbestyrelsen består af følgende 13 medlemmer.

Brug for et pressefoto? Se mere her.Hans Meltofte

Jeg er født i 1946 og voksede op i Vangede nord for København, hvor jeg fik fugleinteressen ved at rende rundt i Nymosen sammen med andre ’Vangedebisser’. Siden hørte vi om DOFs ture rundt om Utterslev Mose hver søndag morgen i 1950'erne, som bragte os ind i foreningen, da Feltornithologen begyndte at udkomme i 1959. Siden blev det til ophold på Blåvand Fuglestation og Christiansø og videre til arbejde på grønlandske vejrstationer fra sidst i 1960'erne, hvor jeg også mødte mit livs udkårne. I 1970'erne organiserede jeg månedlige vadefugletællinger i hele landet, og i 1977 kom jeg ind i Hovedbestyrelsen, hvor jeg har siddet siden. Samtidig kom jeg ind i foreningens fredningsudvalg (nu Naturpoligisk Udvalg), som jeg har været formand for siden 1988. Herudover er jeg hovedredaktør af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, ligesom jeg repræsenterer foreningen i Det Grønne Kontaktudvalg.

Jeg sidder også i bestyrelserne for Wetlands International og WWF Verdensnaturfonden, hvor jeg er næstformand. Jeg opnåede den naturvidenskabelige doktorgrad ved Københavns Universitet i 1994, og nu arbejder jeg som biolog på Aarhus Universitet med speciale i vandfugle samt klimaeffekter på arktiske økosystemer og biodiversitet, et arbejde som især er foregået på Zackenberg Forskningsstation i Nordøstgrønland i årene 1995-2005. Mine bedste fugleoplevelser er helt sikkert i Arktis, men jeg ser på fugle i hele verden, og min lifelist er på 4500 arter.