Hovedbestyrelsen består af følgende 13 medlemmer.

Brug for et pressefoto? Se mere her.Andreas Winding


Bogfinkevej 2
8654 Bryrup
+45 2178 1370
8654awm@gmail.com

Fugle har fyldt enormt meget i mit liv i over 20 år, og jeg begejstres af både kernebidere i haven, vibernes akrobatik, kjover over havet og småfuglehits i krattene. Jeg blev medlem af DOF i sidste årtusinde, og siden har jeg engageret mig i mange dele af organisationen og naturligvis været ganske meget i felten. I skrivende stund (sommeren 2021) er jeg medlem af Hovedbestyrelsen, Uglegruppens styregruppe, Feltornitologisk Udvalg og Internationalt Udvalg.

Jeg interesserer mig for mere eller mindre alt, hvad angår vilde fugle, men særligt feltornitologi står mig nært. Naturpolitisk mener jeg, at samarbejde med øvrige interesseorganisationer er af største vigtighed, og generelt vil jeg arbejde for, at opmærksomheden på og interessen for hele den grønne verden omkring os og selvfølgelig fuglene i særdeleshed øges. De stærke bånd mellem de organisatoriske lag i DOF, det fantastiske Fuglenes Hus og de mange aktive frivillige er i mine øjne vores største styrke, og dette skal både fastholdes og om muligt forstærkes i fremtiden.

Tidligere har jeg været medlem af DOF Østjyllands bestyrelse, Repræsentantskabet i DOF og i en tiårig periode Det Grønne Råd i Silkeborg Kommune, samt været både skribent, korrekturlæser og redaktør på det hedengangne lokalblad Søravnen, lokalrapporten for Østjylland og Fugleåret. Jeg har i mere end 15 år fra tid til anden også afholdt fuglestemmekursus og fugleture primært i eget lokalområde.

Jeg er 46 år, cand.mag. i lingvistik, neurotalepædagog og underviser i dansk som andetsprog. Jeg er bosat i den midtjyske flække Bryrup og gift med Rikke, der er ingeniør. Sammen har vi to børn, en dreng på 14, der engang har set en sumpvibe på Fyn og let kan kende en kvækerfinke, og en pige på 17, der har set en krøltoppet pelikan i Thy og naturligvis kan bestemme en glente på 1.000 meters afstand på jizzet. Jeg behøver vel ikke nævne, at jeg er lidt stolt af dem?