Nyhedsoversigt

         


Nyt om silkehalen: Forsker har forsøgt at sætte formel på fugles invasioner

onsdag 29. november 2023
En invasion af silkehaler står hvert efterår højt på den ornitologiske ønskeseddel. Ny norsk forskning fortæller, hvad der kan sætte gang i invasionerne.

Havets måge i havsnød

tirsdag 14. november 2023
Klimaændringer, der gør havet varmere, og får vandlopper til at skifte kurs, gør livet svært for riden. I Nordsøen og Nordatlanten er 7 af 10 rider forsvundet fra flere fuglefjelde de senere årtier.

Naturstyrelsen overtræder naturplaner, der skal beskytte ørnereder

torsdag 2. november 2023
Miljøstyrelsen giver nordsjællandske ornitologer og biologer ret i en klage over, at Naturstyrelsen i 2021 ophævede 10 års beskyttelse af fiskeørnens rede i Vandmosen i Gribskov. Miljøstyrelsen giver frit oversat sin statslige søsterstyrelse en reprimande, og anbefaler Naturstyrelsen at genindføre adgangsforbuddet nær fiskeørnenes rede næste ynglesæson.

Fællesskab gennem fugle: Jægere og fuglekiggere udvider samarbejde

onsdag 1. november 2023
Naturen har brug for al den hjælp, den kan få. Derfor samler jægere og fuglekiggere nu kræfterne og udvider samarbejdet for at styrke arbejdet for mere og bedre natur og artsforvaltning.

Lysere tider i sigte: Fremgang for de danske kongeørne

fredag 29. september 2023
Fire ynglepar, der fik fire levedygtige unger på vingerne, og fire andre besatte territorier med mulig udsigt til ekstra frugtbarhed de kommende ynglesæsoner giver optimisme på vegne af den danske bestand af kongeørn.

Fuglenes efterårstræk øger risikoen for ny spredning af fugleinfluenza

mandag 4. september 2023
Med afsæt i fjerkræhold i Kina har fugleinfluenzaen bredt sig mod vest til Europa og Afrika. Fra tamme fugle er virusepidemien fløjet med vilde fugle til Europa, og på tærsklen til efterårets fugletræk er der udsigt til ny spredning af virus.

Havørnens optur giver skestorken en nedtur

mandag 28. august 2023
Et stigende antal unge havørne, der dagligt jager på små ubeboede øer og holme med kolonier af kystfugle, er tilsyneladende blevet et problem for Danmarks skestorke. Antallet af par, der fik ruget på æg, er i år næsten halveret, formentlig fordi havørne har jaget skestorkene væk fra rederne.

Optur for verdens største terne: Rovternen etablerer større kolonier i Danmark

onsdag 23. august 2023
Den sølvmågestore mesterfisker, rovternen, har i en årrække været i tilbagegang i sine yngleområder i Østersøregionen, men den går frem som ynglefugl i den østlige del af Danmark. I disse uger kan der landet over ses småflokke af rovterner efter en ynglesæson med over 100 danske ynglepar.

EU-plan vil genoprette tabt natur

mandag 17. juli 2023
Det går i den rigtige retning på vejen mod mere og bedre natur for enden af en storstilet genopretningsplan for Europas natur. Men planen halter slemt på landbrugsfronten. Agerlandets trængte fugleliv får for lidt hjælp af EU, mener DOF BirdLife.

Døde fugle og dyr skal fremover undersøges i København

fredag 14. juli 2023
Fra 1. juli kan man ikke længere aflevere faldvildt til obduktion i Aalborg og Esbjerg. Københavns Universitet har overtaget opgaven med at undersøge dødfundet vildt, enten der er tale om havørne, viber, mårhunde, oddere eller hvaler.

1  |  2  |  3  |  ...  |  48     NÆSTE