Naturen i Europa håber på Danmark

fredag 3. februar 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Verdens største naturorganisation BirdLife International har store forhåbninger til det danske EU-formandskab. Det skriver bladet Fugle og Natur, som udgives af Dansk Ornitologisk Forening.
”Et grønnere Europa”. Det er et af den danske regerings fire erklærede hovedmål med EU-formandskabet her i 1. halvår 2012. Og det vækker glæde og forventninger hos organisationen BirdLife International, som er repræsenteret i mere end 100 lande og har over 10 mio. støttemedlemmer.

”2012 bliver et afgørende år. Ligesom med finanskrisen, så er modige beslutninger nødvendige for at komme ud af vores nuværende økologiske krise”, siger Marco Lambertini, direktør for BirdLife International.

”Beslutninger om forandringer kan være smertefulde ikke mindst for dem, der har nydt godt af det nuværende system. Men hvis ikke udfordringerne tages op, så vil krisen blive endnu værre. Et kollapset økosystem er som en kollapset økonomi, og det vil berøre os alle”.

”Derfor er der brug for lederskab. Den ny danske regering har selv sat sig en række inspirerende og banebrydende mål, når det gælder klima, natur og miljø. Vi håber og tror, at Danmark kan inspirere andre EU-lande til at tænke langsigtet og gøre det samme”, siger direktøren for BirdLife International til Fugle og Natur.

Konkrete forslag fra BirdLife

BirdLife International er klar med en række konkrete forslag til beslutninger, som det danske formandskabs succes vil kunne måles på, set fra naturens synsvinkel:

• Mindst 1 pct. af EU’s budget bør gå til LIFE, som er EU’s finansielle instrument til støtte for miljø- og naturbeskyttelse projekter i hele EU. Det vil svare til 1,4 milliarder euro om året. I dag går kun 0,3 pct. af budgettet til LIFE.

• Beskyttelsen af Natura 2000-områderne (Habitat – og fuglebeskyttelsesområder) skal indarbejdes overalt, hvor det er relevant i EU’s lovgivning. Det skal sikre, at der tages hensyn til de vigtigste naturområder, både når det gælder strukturpolitik, den fælles landbrugspolitik og fiskeripolitikken.

• Miljøministrene og befolkningerne skal inddrages fuldt og helt i den kommende debat om EU’s fælles landbrugspolitik. Forhandlingerne om en reform af landbrugspolitikken starter for alvor under det danske formandskab.

• Bifangst af havfugle truer mange fuglebestande. Formandskabet bør sammen med medlemslandene støtte en hurtig og effektiv indsats mod bifangst af fugle ved fiskeri, baseret på Europakommissionens aktionsplan mod bifangster.

• Formandskabet bør presse på for hurtigt at få offentliggjort kommissionens forslag til kriterier for bæredygtig produktion af biobrændstoffer til transport. Kriterierne bør tage hensyn til alle konsekvenser, så produktionen af biobrændstoffer ikke medfører et øget pres på naturen. Formandskabet bør sørge for hurtige forhandlinger, når kommissionen har offentliggjort kriterierne.

DOF, Dansk Ornitologisk Forening, er den danske partner i BirdLife International.

Kontakt:

Ariel Brunner, Head of EU Policy, BirdLife Europe, +32(0)2.238.50.92

Egon Østergaard, formand DOF, 97448520 el. 31162030

Christian Hald-Mortensen, EU Policy Officer, DOF, 28573911