Ros til regeringens forslag om pesticidafgifter

torsdag 26. januar 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening støtter miljøminister Ida Aukens nye forslag om pesticidafgifter. Pesticider skader både naturen og mennesker.
Tine Stampe
”DOF ser med stor tilfredshed, at miljøministeren og den nye regering nu skrider til handling. Afgifterne er et skridt på vejen og vi glæder os til at se, når regeringen folder en ny strategi for sprøjtegifte helt ud. For afgifterne er netop kun et skridt på vejen. Det langsigtede mål må være en halvering af det antal gange, der sprøjtes på markerne. Nogle afgrøder bliver sprøjtet op til 20 gange på en dyrkningssæson. Det er jo helt ude af kontrol”, siger Jan Ejlsted, direktør i Dansk Ornitologisk Forening, der også ser frem til, at regeringen sætter en effektiv stopper for den ulovlige import af sprøjtegifte fra andre EU-lande.

Miljøminister Ida Auken har i dag fremlagt regeringens forslag til nye pesticidafgifter. Forslaget fremsættes på en dyster baggrund. Sprøjtegiftenes miljøbelastning er steget med 30 procent i løbet af bare tre år.

Den nye afgift er skruet sådan sammen, at sprøjtegiftene bliver dyrere, jo værre de er. Hvis de påfører mennesker en risiko, koster det afgift. Hvis de belaster dyr og vandmiljø, bliver det endnu dyrere. Og hvis de yderligere belaster grundvandet, bliver det rigtig dyrt. På toppen kommer en generel afgift på alle sprøjtegifte.

Det indgår i miljøafgiften, at den bliver større, hvis sprøjtemidlerne er skadelige for fugle. Og der er særlige afgifter på vej til de bejdsemidler, som anvendes til korn og frø. Bejdsemidlerne er særligt giftige for fugle som ænder, gæs, svaner og andre fugle, der søger føde på marker, som er nytilsåede.

Regeringen forudser, at de nye afgifter vil føre til et væsentligt fald i forbruget og at forbruget bliver flyttet over på mindre skadelige midler.

Yderligere oplysninger: direktør Jan Ejlsted tlf. 29 44 38 56 eller biolog Knud Flensted tlf. 21 24 22 75.