Verdens største naturorganisation opfordrer EU til at prioritere biodiversitet

torsdag 14. oktober 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I anledning af det kommende FN-topmøde om biodiversitet, lancerer BirdLife International sine nøglebudskaber for at bevare klodens mangfoldighed.
Martin Holm
BirdLife International har netop afleveret sine fem nøglebudskaber for biodiversitet til EU’s miljøkommissær Janez Potocnik. Det sker forud for Potocniks deltagelse i FN’s topmøde om biodiversitet, der finder sted i Nagoya, Japan, fra d. 18. til d. 29. oktober.

”EU må tage ansvar for en tidssvarende og ambitiøs strategisk plan, der fokuserer på både de mekanismer, der forårsager tab af biologisk mangfoldighed samt på nødvendigheden af at integrere biodiversitet i alle relevante politiske og økonomiske sektorer” udtaler Ariel Brunner, der er leder af BirdLife Europas afdeling for EU politik, og fortsætter:

”Endvidere må EU forpligte sig til at sikre den nødvendige finansiering, der skal til for at implementere konventionen for biologisk mangfoldighed, ligesom de må arbejde for en hurtig aftale omkring en fair fordeling af adgang til og fordele fra brugen af genetiske ressourcer. Endvidere må EU også gøre deres eget hjemmearbejde og sørge for at leve op til 2020 biodiversitetsmålene. Vi må bevare den biologiske mangfoldighed for vores egen skyld og EU skal gå foran og være det gode eksempel for resten af verden.”

Ved præsentationen af BirdLife’s nøglebudskaber udtalte Ariel Brunner endvidere: ”EU har på papiret en effektiv naturbeskyttelseslov, men desværre halter selve implementeringen og håndhævelsen gevaldigt bagefter. BirdLife’s budskaber indeholder konkrete og innovative værktøjer til at afhjælpe dette. Det er vores forhåbning, at Kommissionen indser, at hvis EU skal kunne leve op til 2020 målsætningen, så må vi gå meget videre end blot at indrømme, at implementeringen er ikke-eksisterende” slutter Ariel Brunner.

BirdLife ønsker, at EU kommissionen skal påtage sig ansvaret for, at medlemsstaterne nu får taget sig sammen, og implementeret de gældende naturdirektiver i den nationale lovgivning, samt, at kommissionen også selv bidrager aktivt ved at facilitere de nationale processer. Det kan fx ske gennem målrettet kommunikation overfor nøglemålgrupper som fiskere, landmænd og skovejere. Statslige og kommunale embedsmænd, miljøklagenævn, naturklagenævn, fredningsdommere og andre relevante instanser, der beskæftiger sig med Natura 2000 skal endvidere trænes i ordentlig implementering af EU direktiverne. På samme tid skal Europa Kommissionen have øgede beføjelser til at kunne inspicere, om de nationale implementeringer af direktiverne foregår ordentligt. Sådanne inspektioner har tidligere vist sig overordentlig effektive i forbindelse med f.eks. dyrs sundhed og forbrugerbeskyttelse. En langt bedre koordination medlemslandene imellem er endvidere påkrævet, for at kunne dæmme op for den illegale handel med vilde dyr, ægsamlinger og andre ulovligheder, der i stigende grad krydser landegrænserne.

BirdLife International’s fem nøglebudskaber

1. Verdens regeringer må i Nagoya enes om en omfattende og ambitiøs ny strategi for at stoppe tilbagegangen af den biologiske mangfoldighed og ødelæggelsen af økosystemer. I 2020 skal tilbagegangen være bragt til ophør og de fleste arter og habitater atter være i fremgang.

2. På konferencen må regeringer – især fra rige, industrialiserede lande – forpligte sig til at yde betragtelig finansiel støtte til beskyttelsen af den biologiske mangfoldighed.

3. Parterne må vedtage bindende målsætninger for etablering af et globalt netværk af beskyttede områder – især til havs. I 2020 skal 20 % af kloden være effektivt beskyttet. Denne beskyttelse må fokusere på nøgleområder for biodiversitet og ikke blot være en tom øvelse i procentregning.

4. Under topmødet må regeringerne juridisk forpligte sig til at følge ABS Protokollen (Access and Benefit Sharing af genetiske ressourcer) for at sikre at profit skabt på baggrund af genetiske ressourcer er ligeligt fordelt mellem de lande og samfund, der ejer de pågældende ressourcer, og på den måde give incitament til at beskytte disse.

5. Biodiversitets og klima politikken må rykke tættere sammen: COP-10 må vedtage og påbegynde et ’Joint Work Programme’ baseret på de 3 Rio-konventioner for biodiversitet (CBD), klima (UNFCCC) og ørkendannelse (UNCCD) og dermed sende et stærkt budskab om at disse tre globale problemstillinger kun kan løses gennem integreret handling, som tilfældet fx er det i REDD+ programmet (Reduced Emissions from Deforestation and Degredation).

Du kan læse mere her: http://www.birdlife.org/eu/EU_policy/Biodiversity/nagoya-birdlife-key-messages.html

For yderligere information kontakt:

Afdelingsleder Michael Borch Grell, telefon: 33 28 38 20, e-mail: michael.grell@dof.dk