Til kamp på udebane for mangfoldigheden

onsdag 27. oktober 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) yder ornitologisk ulandsbistand ved at søsætte projekter, der skal redde truede regnskove og sjældne fugle ved at give den lokale befolkning bedre redskaber til naturbeskyttelse
Jan Skriver
Omkring 100 af verdens miljøministre flokkes i disse dage i Nagoya i Japan for at diskutere, hvordan Jordens mangfoldighed af fugle, pattedyr, krybdyr, fisk og planter i højere grad kan hjælpes, så flere arter kan blive reddet fra udryddelse.

Alle er enige om, at arternes mangfoldighed, biodiversiteten, er truet kloden rundt. Det er alene konkrete handlinger til fuglenes, faunaens og floraens bedste, der afgør, om en redningsplan vil virke.

I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) nøjes man ikke med at snakke om de truede naturværdier og fuglearter, der risikerer at forsvinde for altid.

Foreningens ansatte og græsrødder har de seneste år arbejdet globalt og konkret i målrettede projekter, hvor den fattige, lokale befolkning i ulande får hjælp til at tænke fuglene og naturbeskyttelsen ind i deres dagligdag.

- Det er helt afgørende, at vi i den rige del af verden hjælper den lokale befolkning, som bor tæt på de naturområder, hvor biodiversiteten er så høj, at disse områder har international betydning for mange arter, siger Thomas Lehmberg, der er biolog og international medarbejder i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Foreningen er en del af BirdLife International, der står bag en global liste over Important Bird Areas, IBA’s, som kræver en særlig beskyttelse, hvis biodiversiteten skal sikres. Flere end 10.000 lokaliteter kloden over er udpeget som særligt vigtige fugleområder.

- Når DOF arbejder internationalt, tager vi udgangspunkt i de nøje udvalgte Important Bird Areas, IBA’s. Vi har for eksempel arbejdet intensivt i og omkring et stort bjergskovs-IBA i Tanzania og i hele 14 forskellige IBA’er i Kenya, hvor vi målrettet har hjulpet den lokale befolkning med at beskytte deres fugle og natur.

De senere år har vi også haft fokus på Indonesien, hvor mange tropiske skovområder, der huser endemiske arter, altså arter der udelukkende lever de pågældende steder, er truet af udryddelse, fordi deres levesteder af gammel urskov fældes, brændes af og dyrkes op, siger Thomas Lehmberg.

På øen Sumba i Indonesien har DOF gjort en forskel i et projekt finansieret af Danida.

Medarbejdere fra Dansk Ornitologisk Forening har hjulpet med at få trukket grænserne op til nationalparken Manupeu-Tanadaru ved at mægle mellem områdets forskellige interessegrupper og myndighederne, så der til sidst var enighed om grænsedragningen. På den måde blev en redningsplanke skubbet ud til blandt andet den truede Sumba Hornbill og flere arter af truede papegøjer.

- Rundt omkring Sumbas truede regnskov ligger 22 landsbyer, og her er det helt afgørende for beskyttelsen af naturen og fuglene, at den lokale befolkning tager aktivt del i projektet. Vi har i DOF haft en mæglerrolle ved at få regering, lokale myndigheder og lokalbefolkning til at blive enige om at fastlægge stabile grænser for nationalparken. Man kan sige, at vi har benyttet den danske demokratiske tankegang som redskab til at hjælpe tropernes truede regnskove, siger Thomas Lehmberg.

I øjeblikket er DOF engageret i skovreservatet Mbeliling på øen Flores i Indonesien et stykke øst for ferieøen Bali.

Her handler det blandt andet om at skabe opmærksomhed omkring begrebet økoturisme. Moralen er: beskyt den fuglerige natur i dit lokalområde og få til gengæld indtægter fra turister, der gæster naturrigdommen.

- Som fuglebeskyttelsesorganisation nytter det ikke noget bare at komme og trække grænser op for lokalbefolkningen og derpå bede den om at passe bedre på fuglene. Det handler om at give folk redskaber, så de meget konkret kan opleve, at de høster fordele af at passe på deres nationale naturværdier. Vi kan hjælpe fuglelivet på mange indirekte måder for eksempel ved at træne den lokale befolkning i biavl og træplantning og i det hele taget forsøge at minde folk om det store helhedssyn, de har på deres natur som en integreret del af deres traditionelle kultur, siger Thomas Lehmberg.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening,
Tlf. 33 28 38 00.

Thomas Lehmberg, biolog, DOF,
Tlf. 33 28 38 14.