EU vil have natur til vores børn og børnebørn

fredag 11. juni 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En tredjedel af naturen i EU skal beskyttes. Det mål er nu endeligt godkendt i parlamentet, og det er en vigtig sejr i kampen mod biodiversitetskrisen, mener DOF BirdLife.
af Anton Gundersen Lihn

iStock 1073745778 forsideDe ambitiøse mål i EU's biodiversitetsstrategi på henholdsvis 30 og 10 procent er de samme mål, som DOF selv har sammen med resten af BirdLife-partnerskabet. Foto: iStock.

Nu kan Danmark og resten af EU's medlemslande godt finde tuschen frem og begynde at skravere områder på landkortet, hvor der fremover skal være beskyttet natur.

Onsdag blev EU’s biodiversitetsstrategi endeligt godkendt med et overvældende flertal i parlamentet. Det betyder, at EU nu officielt har et mål om, at 10 procent af EU-landenes areal på land og i havet skal være strengt beskyttede og i alt 30 procent af arealerne skal være beskyttede.

- Det er en vigtig sejr for naturen i EU og de mange arter, som i mange år er gået tilbage. Det er også meget glædeligt, at man sætter et mål op om at sikre alle gamle skove, for det er hér, at hovedparten af den sjældne og truede biodiversitet gemmer sig. Der er endvidere lagt op til bindende mål for medlemsstaterne, så det kan blive et markant og hidtil uset løft for naturen, siger Toke Nyborg, international rådgiver i DOF BirdLife.

Lang vej til 10 og 30 procent

De ambitiøse mål på henholdsvis 30 og 10 procent i EU er de samme mål, som DOF selv har sammen med resten af BirdLife-partnerskabet.

Men inden armene bliver løftet helt i vejret, så er det nødvendigt at se, hvordan strategien bliver udmøntet i medlemslandene.

- Det giver et oprigtigt håb om, at vi står foran reelle forbedringer, der kan sikre natur til vore børn og børnebørn. Men vi mangler fortsat at se, hvordan strategien omsættes i praksis. Danmark har kun 1-2 procent strengt beskyttet natur, så der er lang vej endnu til de første 10 procent. Derfor er det spændende at se, om Regeringen er villige til at gøre, hvad der skal til, for at nå målet, siger Toke Nyborg.

I september 2020 meldte den danske regering ud, at Danmark bakker op om EU’s biodiversitetsstrategi. Men ifølge miljøminister Lea Wermelin er der lagt op til at beskytte 30 procent af EU’s samlede areal og ikke 30 procent i hvert medlemsland.

Danmark skal også sikre 30 procent

Men det er en slap udmelding fra Danmark, lød det dengang fra DOF’s formand, Egon Østergaard. DOF BirdLife mener, at strategien og andelen af beskyttet natur gælder for hvert enkelt medlemsland.

- Det er en utrolig slatten udmelding fra ministeren. Selvfølgelig skal vi også i Danmark sikre at naturen får plads og beskyttelse. Store sammenhængende naturområder er afgørende for at forbedre biodiversiteten, som lige nu er i knæ - også i Danmark, sagde Egon Østergaard tilbage i september.

På vej i den rigtige retning

Der er imidlertid taget nogle positive skridt i Danmark i retning af at beskytte mere natur både på land og på havet. 15 nye naturnationalparker, 75.000 ha urørt skov og beskyttelse af havområder svarende til omkring 30 procent af havarealet er en god begyndelse.

- Vi skal rose, når der er grund til det. Naturnationalparkerne og områderne med urørt skov er meget kærkomne. Det er langt mere reel beskyttelse af natur end vi tidligere har set på statens arealer. Det gør op med den traditionelle forvaltning, hvor man ofte sætter sig mellem flere stole, siger Anders Horsten, der er DOF’s repræsentant i Miljøministeriets arbejdsgruppe om urørt skov.

Med vedtagelsen af EU's biodiversitetsstrategi følger et krav om 30 procent naturgenopretning. Det skal hjælpe medlemslandene på vej mod målet om 30 procent beskyttet natur. Kravet om naturgenopretning betyder, at der i Danmark skal udlægges eksempelvis landbrugsarealer til natur.

Yderligere oplysninger

Toke F. Nyborg, international rådgiver i DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 52

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark (DOF BirdLife)
Tlf. 33 28 38 00