Nye naturnationalparker: Det bliver fantastisk om 5-10 år

fredag 12. februar 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Naturen får førsteprioritet i de kommende naturnationalparker, og det er et rigtig godt udgangspunkt, mener Dansk Ornitologisk Forening om miljøministerens lovforslag om parkerne. Men der er stadig plads til forbedringer, blandt andet er det synd, at det udelukkende er statens egne arealer, der er i spil til at blive naturnationalparker.
af Anton Gundersen Lihn

FISKEORN20180901 D52 3943 4MEDFiskeørnen er en af de sjældne danske arter, der kan få gavn af de kommende naturnationalparker, og blive mere udbredt herhjemme. Foto: Torben Andersen.

Der er god grund til at være både positiv og optimistisk i forhold til Danmarks 15 kommende naturnationalparker, mener Dansk Ornitologisk Forening efter at have nærlæst miljøministerens lovforslag, der skal danne grundlaget for naturnationalparkerne.

- Det er rigtig dejligt, at der er lagt op til at udpege store sammenhængende naturområder. De store områder, hvor naturen får førsteprioritet, er afgørende for at skabe forbedringer i den danske natur og biodiversitet. Så det kan vi kun rose. Det bliver rigtig spændende at se disse områder gennem kikkerten allerede om 5-10 år, siger formand for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard.

I et høringssvar til lovforslaget peger DOF BirdLife på flere gode elementer blandt forudsætningerne for naturnationalparkerne.

Uforståeligt at udelukke ikke-statsejede arealer

DOF fremhæver blandt andet, at der bliver lagt op til, at naturen skal eksistere på egne præmisser, for eksempel i forhold til naturlige vandstandsforhold og påvirkning fra store græssende dyr, der vil have en positiv effekt på områdernes udvikling.

Der er imidlertid også plads til forbedringer i lovforslaget. Der er blandt andet kun lagt op til at udpege naturnationalparker på de statsejede arealer.

- Det er helt uforståeligt, at man udelukker områder, der ikke er ejet af staten. Der findes meget store og vigtige naturværdier på ikke-statsejede arealer. Samtidig er der private ejendomme eller fonde, der har ambitiøse planer for vild natur, så der er god mulighed for samarbejde om endnu større og mere varierede naturnationalparker, siger Anders Horsten, der er DOF’s repræsentant i Miljøministeriets arbejdsgruppe om urørt skov.

Åben muligheden for ådsler

DOF BirdLife påpeger samtidig, at der er mangel på inddragelse af forskere i både udpegning af områderne og i udarbejdelsen af de efterfølgende forvaltningsplaner.

Sort Stork 3 Torrejon el Rubio Spanien ASHDe store selvforvaltende naturområder i naturnationalparkerne, kan skabe betingelser genindvandring af udryddede arter som for eksempel sort stork. Foto: Albert Steen-Hansen.

I forhold til dynamikkerne i vild natur er det også vigtigt, at det bliver muligt at lade døde dyr ligge i naturnationalparkerne.

- Ådsler er vigtige fødekilder for en lang række organismer, herunder mange sjældne og truede fugle, og det bør være en klar og formuleret ambition at fremme forekomsten af ådsler af store planteædere i naturnationalparkerne, står der i høringssvaret.

De to første naturnationalparker Fussingø ved Randers og Gribskov i Nordsjælland blev udpeget i juni sidste år. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne i december blev en natur- og biodiversitetspakke offentliggjort med 888 millioner kr. til blandt andet 13 yderligere naturnationalparker.

Læs hele høringssvaret fra DOF BirdLife her.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF
Tlf. 31 16 20 30

Anders Horsten, medlem af hovedbestyrelsen i DOF og DOFs repræsentant i Miljøministeriets arbejdsgruppe om urørt skov.
Tlf. 23 36 31 80

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00