Nye fuglebeskyttelsesområder: Det er en kæmpestor forbedring

fredag 26. marts 2021
Regeringen vil udpege seks nye fuglebeskyttelsesområder. Det er en stor forbedring af beskyttelsen af havnaturen, mener DOF BirdLife. Særligt på grund af Danmarks vigtige betydning for en række havfuglearter.
af Anton Gundersen Lihn

Ederfugle April Gedser 2008 JensEriksen 7225Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland er et meget vigtigt levested for dykænder og andre vandfugle, hvor det har international betydning for ederfugle, fløjlsænder, sortænder, gråstrubede lappedykkere og rødstrubede lommer. De to første arter er nu på den internationale rødliste over globalt truede fuglearter. Foto: Jens Eriksen.

Dele af den danske havnatur ser nu ud til at få en længeventet beskyttelse. Seks havområder skal udpeges som fuglebeskyttelsesområder, lyder det fra Miljøministeriet.

- Det er virkelig en kæmpestor forbedring, at der nu bliver gjort alvor af ambitionerne om at beskytte mere af den danske natur. Ikke mindst havnaturen har lidt under manglende beskyttelse. Danmark er et stort vandland. Derfor er det særligt vigtigt, at vi påtager os det ansvar, der følger med at have så mange rastende og ynglende havfugle. Det er vi meget glade for, at der nu bliver taget hånd om, og DOF BirdLife glæder sig til at dykke yderligere ned i den nye havplan, siger formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard.

De seks fuglebeskyttelsesområder dækker i alt over 1 million hektar (10.000 kvadratkilometer). De er placeret i Flensborg Fjord, Sejerøbugten, Smålandsfarvandet, Nordvestlige Kattegat, Rønne Banke, Skagerrak.

Udpegning bør stoppe vindmølleplaner

Smålandsfarvandet, der er et af de kommende fuglebeskyttelsesområder, er et af de vigtige fugleområder, som har været truet på grund af manglende beskyttelse.

Havvindmølleparken ’Omø Syd’, der er foreslået placeret i Smålandsfarvandet vil få stor negativ betydning for dykænder og andre vandfugle. Men efter pres fra blandt andre DOF BirdLife blev projektet sat på pause.

- Med udpegningen af Smålandsfarvandet som internationalt fuglebeskyttelsesområde, kan der ikke være tvivl om, at havvindmølleparken ’Omø Syd’ må placeres et andet sted, mener Egon Østergaard.

Stadig et stykke vej til streng beskyttelse

Udover fuglebeskyttelsesområderne vil Regeringen udpege 13 områder som havstrategiområder Det vil betyde, at omkring 30 procent af de danske farvande er udlagt til beskyttede områder. I havstrategiområderne vil områder svarende til 4,1 procent af Danmarks havareal blive strengt beskyttet.

DOF BirdLife kræver sammen med partnerne i BirdLife International en beskyttelse af 30 procent af havnaturen, hvor 10 procent er strengt beskyttet.

- Vi er glade for, at andelen af beskyttet areal bliver øget. Men der er stadig lang vej til de 10 procent strengt beskyttet natur, som netop giver dyrelivet og naturen den ro og plads, som er nødvendig for at vende biodiversitetskrisen, som vi mennesker selv er ansvarlige for, siger Egon Østergaard.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF
Tlf. 31 16 20 30

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00