Stor vindmøllepark i fugleområde sat på pause: Det er en halv sejr

lørdag 14. november 2020
Energistyrelsen har midlertidigt sat en stopper for arbejdet med en stor havvindmøllepark i det vigtige fugleområde Smålandsfarvandet. Det er den helt rigtige beslutning, mener DOF.
Af Anton Gundersen Lihn

Ederfugl og havvindmoller2En kvart million vandfugle bruger området, hvor havvindmølleparken Omø Syd er planlagt, som uforstyrret og føderig rasteplads om efteråret og vinteren. I sensommeren er det et fældningsområde for talrige ederfugle, sortænder og fløjlsænder. Foto: Peter Vadum/Erik Biering, redigeret af DOF.

De store vigtige bestande af vandfugle i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland kan ånde lettet op for en tid.

Energistyrelsen har sat arbejdet med havvindmølleparken Omø Syd i bero, skriver Sjællandske Nyheder, SN.dk, der har set en mail fra styrelsen til European Energy, der står for byggeriet.

- Det er en halv sejr. Det er vigtigt, at processen nu er stoppet, indtil vi forhåbentlig får udpeget området som internationalt fuglebeskyttelsesområde, så projektet kan tages helt af bordet. Det er meget positivt, at Regeringen tager områdets betydning for vandfuglene alvorligt, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

Ifølge SN.dk skyldes det midlertidige stop i sagsbehandlingen, at Energistyrelsen afventer om miljøministeren vil udpege Smålandsfarvandet som et fuglebeskyttelsesområde.

Vindmøller er velkomne et andet sted

Både DOF BirdLife og forskere fra Aarhus Universitet vurderer, at Smålandsfarvandet har international betydning for dykænder og andre vandfugle. Og derfor bør området udpeges som internationalt fuglebeskyttelsesområde.

Omo Syd og IBA Smalandsfarvandet nyDen blå markering viser området, hvor man planlægger at bygge havvindmølleparken 'Omø Syd'. Den røde markering viser IBA-området (Important Bird Area) i Smålandsfarvandet, der er udpeget af DOF BirdLife som et vigtigt fugleområde og som forskere fra Aarhus Universitet vurderer til at være relevant som et internationalt EU-fuglebeskyttelsesområde.

En kvart million vandfugle bruger området som uforstyrret og føderig rasteplads om efteråret og vinteren. Og i sensommeren er det et fældningsområde for talrige ederfugle, sortænder og fløjlsænder.

DOF BirdLife bakker principielt op om vindenergi, men netop i forhold til havvindmølleparken Omø Syd er det placeringen, der er forkert, siger Knud Flensted.

- Der skal selvfølgelig ikke bygges en vindmøllepark midt i et vigtigt fugleområde. Men vindmøller kan placeres, hvor de generer langt mindre og det støtter vi op om, for eksempel i Nordsøen, siger Knud Flensted.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75