Udpeg Smålandsfarvandet som Natura 2000: DOF, DJ og DN opfordrer til afklaring

fredag 18. december 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Miljøministeren bør snarest få afklaret situationen om Smålandsfarvandet, så området kan udpeges som Natura 2000, mener DOF, DJ og DN, der sammen har henvendt sig til ministeren i sagen om det vigtige fugleområde og den planlagte vindmøllepark Omø Syd.
af Anton Gundersen Lihn

079 EderfuglSmålandsfarvandet har international betydning for dykænder og andre vandfugle blandt andet Ederfugle. Foto: Bo Svensmark.

Det er på tide, at fuglene i Smålandsfarvandet får den nødvendige beskyttelse, og derfor bør ministeren snarest udpege området som internationalt fuglebeskyttelsesområde (Natura 2000).

Det mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Jægerforbund (DJ) og Danmarks Naturfredningsforening (DN), der i et fælles brev har henvendt sig til Miljøminister Lea Wermelin.

- Vi vil nu indtrængende opfordre dig til snarest at tilvejebringe en afklaring af situationen, som indebærer udpegning af Smålandsfarvandet, som anført af DCE, som Natura 2000 område, så det nødvendige hensyn til fuglene nu kan udmøntes, skriver formand Egon Østergaard i brevet sammen med DJ og DN.

International betydning for dykænder og andre vandfugle

Både DOF BirdLife og forskere fra Aarhus Universitet (DCE) vurderer, at Smålandsfarvandet har international betydning for dykænder og andre vandfugle. Og derfor bør området udpeges som internationalt fuglebeskyttelsesområde.

Men siden 2012 er der blevet arbejdet på at begynde opførelsen af en stor havvindmøllepark syd for Omø.

Omo Syd og IBA Smalandsfarvandet nyDen blå markering viser området, hvor man planlægger at bygge havvindmølleparken 'Omø Syd'. Den røde markering viser IBA-området (Important Bird Area) i Smålandsfarvandet, der er udpeget af DOF BirdLife som et vigtigt fugleområde og som forskere fra Aarhus Universitet vurderer til at være relevant som et internationalt EU-fuglebeskyttelsesområde.

De tre organisationer fremhæver i det fælles brev, at der har været en ringe proces og en mangel på dialog både omkring udpegningen af området som Natura 2000, og om den planlagte havvindmøllepark kaldet Omø Syd.

Styrk dialogen og sørg for en hurtig afklaring

Og det har været uhensigtsmæssigt både for fuglebeskyttelsen og vindmølleplanerne:

- Vi finder det overordentligt ærgerligt og beklageligt, at det forberedende arbejde for vindmølleparken har været spildt, fordi man ikke har været orienteret om dialogen med EU. Ligesom vi finder det problematisk, at det forberedende arbejde med vindmølleparken omvendt kan have forsinket udpegningen af farvandet som Natura 2000 område, står der i brevet.

Derfor opfordrer de tre organisationer til en hurtig afklaring og anbefaler at styrke dialogen mellem relevante styrelser, og større åbenhed om EU-processer fremover, så man kan forhindre lignende situationer.

Læs hele brevet her.