DOF BirdLife: Slapt at Regeringen ikke vil beskytte 30 procent natur i Danmark

onsdag 30. september 2020
Regeringens opbakning til 30 procent beskyttet natur i EU og FN er enormt positivt. Men ambitionen for den danske natur er alt for slatten, mener formanden for DOF BirdLife.
Af Anton Gundersen Lihn

Vallougle 329Skovhornuglerne tænker nok ikke på andet end, hvad deres instinkter tillader. Men de ser ligeså forbavsede ud, som DOF BirdLife er, over Regeringens slatne ambitioner for mængden af beskyttet natur i Danmark. Foto: Steen Andersen.

Knap en tredjedel af EU’s areal skal være beskyttet natur i 2030, lyder målet fra EU, der nu får officiel opbakning fra Danmark.

Regeringen med miljøminister Lea Wermelin i spidsen bakker op om at beskytte 30 procent af naturen og havet, ikke bare i EU, men også i FN, skriver Miljø- og Fødevareministeriet.

Og det er enormt positivt, siger formand for Danske Ornitologisk Forening BirdLife, Egon Østergaard.

- Mindst 30 procent beskyttet natur, hvor mindst 10 procent skal være strengt beskyttet er en ambitiøs målsætning, som vi i DOF og BirdLife International længe har råbt op om. Derfor er det rigtig godt, at Regeringen endelig melder klart ud, at Danmark bakker op om den ambition, siger han.

Danmark halter bagefter

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er der allerede 26 procent beskyttet natur i EU. Men i Danmark halter vi imidlertid langt bagefter med kun omkring 10 procent af arealet på land, hvor naturen har fortrinsret.

Alligevel mener miljøminister Lea Wermelin ikke, at Danmark skal eller kan nå målet selv. Ministeren mener kun, at målet om 30 procent skal nås i fællesskab i EU og ikke nationalt.

"Det er ikke realistisk, at der udlægges 30 procent beskyttede områder på land i Danmark grundet befolkningstæthed, jordbrugsproduktion med mere", skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

En fælles global indsats er rigtig godt, men manglen på nationale mål er alt for uambitiøst af Regeringen, mener Egon Østergaard.

Regeringens ambitioner er slatne

- Det er en utrolig slatten udmelding fra ministeren. Selvfølgelig skal vi også i Danmark sikre at naturen får plads og beskyttelse. Store sammenhængende naturområder er afgørende for at forbedre biodiversiteten, som lige nu er i knæ - også i Danmark, siger han.

- Målet om mindst 30 procent beskyttet natur bør gælde hvert land for sig og ikke som et fælles gennemsnit. Danmark er et rigt land, der bør have råd til tage sin del af ansvaret for at give naturen plads. Det er på ingen måde urealistisk, at Danmark når op på mindst 30 procent både på land og på havet. siger Egon Østergaard.

Regeringen bør begynde med at leve op til de politiske løfter fra valgkampen, blandt andet at sikre 75.000 hektar urørt skov i Danmark og arbejde på at etablere 15 vilde naturnationalparker.

Derudover er det nødvendigt at omlægge arealer af landbrugsland og produktionsskov til at have biodiversitet som hovedformål, hvis man skal nå målet om mindst 30 procent beskyttet natur.

På havet bør der udpeges nogle store beskytttelsesområder, for eksempel i Smålandsvandet, Kattegat, Ydre Vadehav, Skagerrak, Øresund og omkring Rønne Banke.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Egon Østergaard, formand i DOF
Tlf. 31 16 20 30