BirdLife jubler: EU vil beskytte 30 procent af naturen i Europa

onsdag 20. maj 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I to nye strategier har EU kommissionen lagt en ambitiøs linje for beskyttelse af natur i Europa inspireret af blandt andet BirdLife.
Af Anton Gundersen Lihn

eva hvelplund grakrager og landbrugBlandt målene i strategierne er udlægning af ti procent agerland til natur i form af blandt andet levende hegn, faunastriber og lærkepletter, 50 procent færre pesticider og 30 procent beskyttet natur, hvor en tredjedel er særligt beskyttet mod menneskelig aktivitet. Foto: Eva Hvelplund.

Naturen skal have mere plads i EU, hvis det står til EU-Kommissionen, der onsdag har fremlagt de to strategier, Biodiversitetstrategien og fødevarestrategien ’Farm to Fork’.

Strategierne er begge ambitiøse på naturens vegne og indeholder blandt andet mål om at øge andelen af beskyttet natur i Europa til 30 procent.

- Det er en markant hjælp til en trængt natur og en anerkendelse af forskning og anbefalinger fra partnerne i BirdLife. Det er ambitioner, vi har kæmpet for i flere år, siger Toke F. Nyborg, der er international program- og politikkoordinator i Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark.

10 procent agerland skal være natur

Strategierne lægger linjen for europæisk biodiversitets- og fødevarepolitik for de kommende ti år. Og bliver de bakket op af de 27 medlemslande vil det være en klokkeklar forbedring af forholdene for naturen i Europa.

Blandt målene i strategierne er udlægning af ti procent agerland til natur i form af blandt andet levende hegn, faunastriber og lærkepletter, 50 procent færre pesticider og 30 procent beskyttet natur, hvor en tredjedel er særligt beskyttet mod menneskelig aktivitet.

Strategierne er et vigtigt våben mod klimakrisen og biodiversitetskrisen, hvor over en million arter er i fare for at forsvinde. Derfor er det også nødvendigt at medlemslandene bakker op om strategierne og indfører dem i landenes lovgivning.

- Vi opfordrer Regeringen til at udnytte muligheden for at støtte en samlet europæisk indsats for naturen. Strategierne er grundlaget for at vende tabet af biodiversitet til fremgang i arter og bekæmpe klimaforandringer gennem ambitiøse mål for natur og klimabeskyttelse. Den mulighed bør regeringen tage, siger Toke F. Nyborg.

Rig natur er vigtig for mennesket

Strategierne kommer i kølvandet på coronapandemien og giver dermed mulighed for at blive en del af genstarten af det europæiske samfund efter den globale nedlukning.

Det tyder på, at EU-kommissionen anerkender, hvor vigtig et sundt miljø og en rig natur er for mennesker og et velfungerende samfund.

Netop derfor har BirdLife International lanceret en kampagne om at gøre en rig natur til en del af verdenserklæringen om menneskerettigheder.

Under kampagnen #1planet1right opfordrer BirdLife International og Dansk Ornitologisk Forening FN til at tilføje en artikel 31 til menneskerettighederne og gøre ’rig natur’ til en menneskeret.

Du kan skrive under på #1planet1right her.

Yderligere oplysninger:
Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00

Toke F. Nyborg, International program- og politikkoordinator  i DOF.
Tlf. 33 28 38 52