Kampagnebanner til underside fotograf

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark (DOF BirdLife) og resten af BirdLife International beder FN tilføje et helt nyt punkt til menneskerettighederne. Naturen og miljøet skal beskyttes for at beskytte mennesket.

Skriv under her

 

Den igangværende COVID19-pandemi antages at være knyttet til illegal handel med vilde dyr og ødelæggelse af deres naturlige levesteder - menneskelige aktiviteter, der dramatisk øger risikoen for nye sygdomme. Videnskaben er klar: Menneskers sundhed og miljøet er tæt forbundet, og vi kan allerede se, hvordan vores manglende respekt for naturen krænker andre universelle menneskerettigheder, såsom retten til liv, frihed og sikkerhed.

LÆS: We are all connected – for worse, but also for better

I et åbent brev til FNs generalsekretær, António Guterres, opfordrer DOF BirdLife sammen med resten af det globale netværk af BirdLife-organisationer FN til at:

BL bird Inkludere retten til en rig natur som den 31. artikel i FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder på FNs generalforsamling og FN's topmøde om biodiversitet i september 2020.

BL bird Inkludere retten til en rig natur i den universelle erklæring om menneskerettigheder inden december 2023 for at markere 75-årsdagen for vedtagelsen FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder.

Læs det fulde brev sendt til FNs generalsekretær António Guterres

Netop nu er verden i knæ på grund af coronavirus, og verdenssamfundet er i forandring. Det giver verdens ledere mulighed for og pligt til at forandre samfundet og genetablere en naturlig balance mellem menneske og natur for fremadrettet at beskytte vores fælles fødevaregrundlag, afbøde klimaforandringer og styrke folkesundheden.

Og det haster, for planeten befinder sig midt i en dobbeltkrise med klimakrisen og en biodiversitetskrise, hvor mere end en million arter risikerer at uddø.

Art31 Campaign infographics

Af asken fra Anden verdenskrig, steg en af ​​menneskehedens største bedrifter: FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Den 10. december 1948 vedtog FN’s generalforsamling erklæringen, som indeholder 30 artikler om menneskets grundlæggende rettigheder, der gælder alle mennesker.

Overgrebene begået under Anden Verdenskrig havde synliggjort behovet for mere end blot fredelige relationer mellem stater – borgerne skulle også beskyttes mod overgreb fra deres egen stat. Rettighederne har siden stået sin prøve og forbliver dybt relevante godt 70 år efter erklæringens vedtagelse.

Men én menneskeret mangler! Artikel 31 - vores ret til en rig natur. Det er en kritisk mangel. I de 70 år der er gået, siden FNs generalforsamling vedtog Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, har mennesker drevet rovdrift på naturen; skove er fældet, havene overfisket og luften forurenet. Tilbage står isolerede øer af vild natur omgivet af konventionelt landbrug, byer og infrastruktur. Det påvirker vores sundhed på mange måder.

Gør retten til en rig natur til den 31. artikel i
FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder


Skriv under her

På vegne af
BirdLife-partnerskabet

TAK  BirdLife Partnership 16 by 8 2014 05