Nye jagttider: Hjejlen reddet fra jagt de næste fire år

onsdag 13. december 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Hjejlen er en af flere arter, det er lykkedes at forhindre jagttid på. Formand for DOF, Egon Østergaard, glæder sig over flere ting i de nye jagttider. Til gengæld vil jagt på sølvmåge formentlig ikke løse problemet med byboers utilfredshed over mågeskrig, mener DOF.
Af Uffe Rasmussen
Hjejle Erik Biering
Hjejle kan fortsat hvile og æde i fred for jagt. Foto: Erik Biering
 

Hjejlen får fortsat fred til at hvile på det vigtige træk gennem Danmark.

Det er et af de gode resultater, der er i de nye jagttider, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil indføre.

Ministeren ser ud til at følge den indstilling, som Vildtforvaltningsrådet har lavet til ministeren om, hvilke arter, der skal indføres jagt på og hvornår, og hvilke der skal fredes for jagt.

- Vi glæder os over, at det er lykkedes at forhindre jagt på hjejle, storspove, enkeltbekkasin og knortegås, som flere organisationer ellers havde ønsket jagt på. Et enigt råd har heldigvis bakket op om det ønske, siger formand for DOF, Egon Østergaard.

Han har været med til at lave indstillingen til ministeren i kraft af sin plads i Vildtforvaltningsrådet.

- Det har været vigtigt at forhindre jagt på hjejle, fordi arten ikke tåler at blive forstyrret af jagt på de rastepladser, som hjejlen er meget afhængig af i Danmark. Desuden er der stor risiko for anskydninger, da arten altid optræder i flokke, siger Egon Østergaard.

Sølvmåge må skydes igen

Med de nye jagttider kommer der atter jagt på sølvmåge uden for byerne som noget nyt i forhold til de sidste fire år.

- Men det er lykkedes at undgå jagt på sildemåge og svartbag, som det ellers var ønsket af nogen. Det er rigtigt godt for sildemåge og svartbag, som ikke udgør et problem for folk i byerne og derfor ikke skal skydes, siger Egon Østergaard.

Både sølvmåge, sildemåge og svartbag har været fredet de seneste fire år, blandt andet for at undgå at ungfugle af fredede og sjældne måger som kaspisk måge og middelhavssølvmåge skulle blive skudt, fordi de er svære at kende fra sølvmågernes ungfugle.

- Nu er det så op til jægerne ikke at forveksle de fredede arter med den jagtbare sølvmåge, og vi vil holde et vågent øje med, at de nedlagte måger bruges til at spise. Det har Danmarks Jægerforbund nemlig hævdet vil ske, så vi ikke kommer til at opleve, at måger bare efterlades i rørsumpen, siger Egon Østergaard.

Jagt på sølvmåge kommer igen, fordi der har været et stærkt ønske om at kunne skyde sølvmåge af hensyn til de mange mennesker særligt i byer ved kyster, som opfatter sølvmåge som problemfugle, der støjer og klatter.

Nu må man skyde dem igen, men kun uden for byerne.

- Jeg tvivler på, det får den store effekt for folk i byerne at begynde at skyde måger uden for byerne, siger Egon Østergaard.

Jagt på grågås under betingelser

Formanden understreger, at forliget om de nye jagttider er et kompromis, og at DOF derfor ikke har fået alle ønsker opfyldt. Men det er lykkedes at opnå flere ting.

Det gælder blandt andet for grågås, som der ser ud til at komme udvidet jagttid på i august på dyrkede arealer.

- Det er afgørende for andre vandfugle i søer og fjorde, at der er klare betingelser for udvidet jagt på grågås, så vi kan beskytte andre vandfugle mod at blive forstyrret af jagten. Derfor er det godt, at denne jagt kun må foregå på dyrkede marker 300 meter fra kyster og fjorde og større søer over tre hektar, siger Egon Østergaard.

Grågåsen er en af Danmarks mest succesrige ynglefugle de senere årtier. Det viser DOF’s store undersøgelse, Atlas III, som er den hidtil mest omfattende undersøgelse af den danske fuglefauna. 

storspove Erik Borch 1
Storspove må ikke skydes de næste fire år. Foto: Erik Borch 
 

Følgende arter uden jagttid får heller ikke jagttid de næste fire år

Hjejle
Enkeltbekkasin
Knortegås
Sildemåge
Svartbag

Alle fem arter har været med i forhandlingerne i Vildtforhandlingsrådet.

Følgende arter får ændret jagttiden

Havlit
hunner fredes, fordi arten er i tilbagegang.

Fløjlsand
hunner fredes, fordi arten er i tilbagegang

Tyrkerdue
Fredes vest for Storebælt, og øst for Storebælt reduceres jagttiden til én måned på grund af kraftig tilbagegang på seks procent om året. Det bygger på tal fra Dansk Ornitologisk Forening.

Ringdue
To ugers længere jagttid sidst i oktober

Blisgås 
særfredning på Nordfyn ophæves

Agerhøne
lokalt udvides jagttiden to uger

Husskade 
må nu også skydes en time før solopgang i jagttiden

Gråkrage
må nu også skydes en time før solopgang i jagttiden

Fasan 
høne får samme jagttid som hanerne, dvs. også januar. 

I løbet af vinteren vil et udkast til bekendtgørelse om jagttider blive sendt i høring. Bekendtgørelsen vil indeholde jagttider for i alt 55 arter, og i alt 13 dyrearter får ny jagttid, oplyser miljø- og Fødevareministeriet

Kontakt:

Egon Østergaard, 31 16 20 30

VIDEO: Hjejler belagt med guld i solopgang
 

VIDEO: Storspovens skønhedssalon med bad og rens