Gåsefremgang over hele landet

torsdag 15. september 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Grågåsen er en af Danmarks mest succesrige ynglefugle de senere årtier. Det afslører Atlas III, som er den hidtil mest omfattende undersøgelse af den danske fuglefauna, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Jan Skriver
Den indfødte danske vildgås, grågåsen, har medvind som ynglefugl. I disse år er den udbredt over stort set hele landet i en grad, så alle danskere har mulighed for at lære den at kende.

For årtier siden kunne der være langt mellem yngleområderne for grågåsen i Danmark. Grågåsen var sky, og den ynglede primært i større, beskyttede naturområder.

Men grågåsen er blevet mere tillidsfuld, og den har taget selv ganske små lokaliteter i besiddelse som redesteder.

Det viser de første års kortlægning af Danmarks fuglefauna, som 1.300 medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemfører i fire år frem til foråret 2018 i form af Atlas III.

I Atlas III-undersøgelsen, der er den hidtil største og mest omfattende af sin art, er Danmark delt op i 2.262 kvadrater hver på 5 gange 5 kilometer.

Alle disse kvadrater bliver gennemgået af erfarne ornitologer, der noterer, hvilke ynglefugle områderne huser.

Det første år i Atlas III viser, at godt en snes fuglearter tager stadig flere egne af Danmark i besiddelse som yngleområder. Flere danske ynglefugle fordeler sig tilsyneladende geografisk mere spredt i landet, end de gjorde for årtier siden. Og grågåsen er et af de mest markante tegn på ændringer i den danske fuglefauna.

Mindre sky, flere muligheder
- Grågåsen er et godt eksempel på tendensen til en større geografisk spredning blandt nogle af de danske ynglefugle. Da Danmarks ynglefugle midt i 1990’erne blev kortlagt i Atlas II, blev grågåsen fundet ynglende i 474 kvadrater. Det første tre år af Atlas III har vist, at grågåsen nu yngler i 902 kvadrater i Danmark, siger Thomas Vikstrøm, der er biolog i DOF.

- Grågåsens større geografiske spredning hænger til dels sammen med en voldsom fremgang i antallet af ynglende gæs, men også i en ændring af fuglenes adfærd. Vi kan se, at grågåsen er blevet mindre sky, og nu rykker tættere på mennesker. Det vil i praksis sige, at mindre søer og småmoser nær byerne eller ligefrem inde i byerne bliver ynglesteder for grågæs. De senere år har de fleste af Danmarks vådområder på den måde udviklet sig til potentielle yngleterræner for grågåsen, siger Thomas Vikstrøm.

For cirka 100 år siden var grågåsen jaget vildt overalt, og arten balancerede på kanten af udryddelse som ynglefugl i Danmark.

Yderligere oplysninger:

Thomas Vikstrøm, biolog
Tlf. 33 28 38 22