Nyhedsoversigt

         


Ikonisk fugl truet af udryddelse

fredag 18. november 2016
Hjelmnæsehornsfuglens horn er en eftertragtet vare på det illegale marked. Det har fået jægere og krybskytter til at intensivere jagten på den ikoniske fugl i et hidtidigt uset omfang

Skuddrab på dansk kongeørn er uopklaret

fredag 18. november 2016
Trods talrige afhøringer og måneders efterforskning er det ikke lykkedes Nordjyllands Politi at rejse sigtelse i sagen om dén kongeørn, der sidste vinter blev dræbt med haglskud og senere fundet på bredden af Limfjorden.

Klimaet forandrer vores gener

tirsdag 15. november 2016
Den globale opvarmning skaber synlige fysiologiske forandringer hos dyr og planter. Det konkluderer BirdLife International i nyt opsigtsvækkende studie

Fire millioner skovspurve i Danmark om vinteren

tirsdag 8. november 2016
Den lille skovspurv er tilsyneladende den talrigeste fugl i Danmark om vinteren med omkring fire millioner individer. Det viser de første resultater af en helt ny metode til vurdering af fuglebestandene, skriver bladet Fugle & Natur.

Bekæmpelse af gæs truer sjældne vadefugle

tirsdag 8. november 2016
Miljøministeriets tilladelser til regulering af bramgæs er gået hårdt ud over beskyttede engfugle på deres ynglepladser ved Vadehavet. Derfor bør der ikke længere reguleres gæs om foråret i vigtige yngleområder, mener formand for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard.

Klimaet flytter på vinterfuglene

tirsdag 8. november 2016
Nordeuropæiske fugle har rykket vinterkvarteret mod nordøst. Det viser en ny undersøgelse af 50 almindelige fuglearters overvintringsområder, skriver bladet Fugle & Natur.

Kongefasaner og rødhøns forurener fuglefaunaen

torsdag 3. november 2016
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) oplever et stigende problem med fremmedartede hønsefugle, der lever frit i den danske natur, selv om det er forbudt at udsætte eksotiske fugle som kongefasaner, rødhøns og chukarhøns som jagtobjekter. Det får nu foreningen til at advare mod en øget risiko for faunaforurening.

Jernspurv fra Sibiren sprænger alle grænser

torsdag 27. oktober 2016
Oktober 2016 har ornitologisk set været en historisk måned med ekstraordinære forekomster af småfugle fra skove og krat langt mod nordøst i Rusland. Sibirisk jernspurv tager prisen som den mest prominente gæst. Normalt holder den vinter i Kina og Korea. Nu er flere fløjet til Nordeuropa.

Sjælden fugl fra Rusland besøger Danmark i rekordantal

fredag 14. oktober 2016
Efteråret 2016 har givet en rekordstor forekomst af hvidbrynet løvsanger fra tajgaen, de vidtstrakte russiske nåleskove. For få årtier siden var disse østlige sangfugle ekstremt sjældne på vores breddegrader. Nu ser ornitologer fuglen i større og større antal i Nordvesteuropa. Kraftig østenvind de senere uger har givet dem et ekstra skub i retning af os dette efterår. Arten kan være i færd med at opdage en ny verden at holde vinter i.

BirdLife inspirerer til globalt samarbejde for bevarelse af unikke naturområder

torsdag 13. oktober 2016
40 års arbejde med identifikation og beskyttelse af fugleområder danner nu grundlaget for et globalt samarbejde for bevarelse af Jordens mangfoldighed af liv.

FORRIGE     1  |  ...  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  ...  |  149     NÆSTE