Nyhedsoversigt

         


Storkesæsonen fusede ud i regn, rusk og kulde

tirsdag 4. juli 2017
Forårets spirende optimisme på storkefronten er afløst af kolde kendsgerninger. Danmark huser i år kun to par hvide storke, der trods en lovende start blot har udsigt til tre flyvefærdige unger

Kørsel på strandene knuser terners æg og unger

torsdag 29. juni 2017
Vestkystens ynglebestand af verdens mindste terneart, dværgternen, er i krise. Den truede fugl får stort set ingen unger på vingerne, fordi strandene på Den jyske Vestkyst pløjes op af alskens køretøjer. Også omfattende strandrensninger på stort set alle strækninger skader de små terner, som Projekt Dværgterne i Danmark kæmper for at redde

Det tabte paradis: Europas sidste naturskov ødelægges

mandag 26. juni 2017
Intens træfældning i Bialowieza-skoven i Polen er ved at tilintetgøre Europas bedst bevarede og sidste stykke urskov

Ræv ribbede Danmarks nordligste skarvkoloni for æg og unger

mandag 26. juni 2017
Med sin beliggenhed nær Nordstranden i Skagen er adressen mondæn, men sæsonen 2017 blev katastrofal for stedets flere end 200 par skarver. En rød ræv fik skarvernes ynglesucces til at gå i sort. Rovdyret tømte de fleste af koloniens reder

Gribbene spøger i det danske luftrum

onsdag 21. juni 2017
Den seneste måned er der set tre gribbearter i Danmark. Og tiden nærmer sig årsdagen for historiens største forekomst af gribbe i det danske landskab, da 34 gåsegribbe fløj Jylland tyndt på fire dage. Mange ornitologer har gribbe i tankerne, når de på dage med god termik spejder efter store vingefang i gribbemåneden over dem alle

Hva’ for en fugl?

onsdag 21. juni 2017
Nu kommer DOFs fuglebog til alle os med android-telefoner.

Krav til regeringen: Flyt en halv milliard ekstra om året til miljøet

tirsdag 20. juni 2017
Sammen med Danmarks Naturfredningsforening, WWF og 10 andre grønne og naturbevarende organisationer er DOF medafsender på åbent brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. I brevet opfordrer vi regeringen til at flytte en halv milliard ekstra om året fra den direkte landbrugsstøtte til natur- og miljøtiltag

EU forpligter sig til bedre implementering af naturlovgivning

tirsdag 20. juni 2017
BirdLife pressemeddelelse: EU's miljøministre har i dag forpligtet sig til en bedre implementering af fugle- og habitatdirektiverne som udgør hjørnestenen i EU’s bestræbelser på at standse og vende tabet af biodiversitet

Højvande skyllede hel koloni af skestorke i Vadehavet

fredag 16. juni 2017
Et halvt hundrede ynglepar af skestork på øen Langli i Ho Bugt mistede æg og unger i løbet af få timers højvande i forrige uge. Og i Danmarks største skestorkekoloni ved Skjern Å har regn og rusk krævet store tab af unger. Trods ugunstigt junivejr med skybrud nærmer den danske bestand af skestorke sig en ny rekord med rundt regnet 300 ynglepar

Højvande gav massedød blandt Vadehavets ynglefugle

fredag 9. juni 2017
Terner og vadefugle i hundredvis mistede æg og unger, da et ekstremt højvande natten mellem onsdag og torsdag oversvømmede Vadehavets kystnære kolonier. Det gik blandt andet ud over Danmarks største bestand af sjældne hvidbrystede præstekraver og truede dværgterner. Voldsom færdsel af turister tvinger fuglene længere ud, så de bliver mere udsatte for højvande. Men fuglene bør beskyttes bedre, mener ornitolog fra Fanø.

FORRIGE     1  |  ...  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  ...  |  155     NÆSTE