Henning Heldbjerg

Erhvervs-PhD-studerende ved Aarhus Universitet og DOF

+45 3328 3827
henning.heldbjerg@dof.dk

Erhvervs-PhD-studerende ved Aarhus Universitet og DOF.

De almindelige fugles bestandsudvikling (Punkttællingsprojektet), Fuglenes forekomst i Danmark (DOFbasen), Beskyttelse af truede arter som hedehøg (Projekt Hedehøg) og kirkeugle (Uglegruppen), Fokusområder som afrikatrækkende danske ynglefugle (Trækfugleprogrammet), landbrug og klima samt videnskabelige analyser og elementer i DOF’s virke (Videnskabelig Udvalg) 

Den primære fugleinteresse vedrører populationsbiologi og særligt hos spurvefugle, hvilket er et resultat af årtiers ringmærkning i både indland og udland.

De bedste fugleoplevelser stammer fra Falsterbo, fx en tidlig oktoberdag med en fyldt himmel af tusindvis af trækkende bramgæs, finker, duer og musvåger , hele flokke af røde glenter og med held en ørn eller to mens ringmærkningsnettene tømmes for blåmejser og vi drømmer om et enkelt ”bryn”.