Charlotte Mathiassen

Antropolog og programkoordinator

+45 3328 3831
charlotte.mathiassen@dof.dk

Mine vigtigste ansvarsområder er at levere antropologisk og samfundsvidenskabelig rådgivning til DOF. Mine hovedopgaver består i at monitere vores internationale projekter og program Integrating Livelihoods and Conservation. People Partner with Nature for Sustainable Living 2015-2017 med særligt ansvar for Nepal. Derudover rådgiver jeg vore partnere om køn og ligestilling, rettigheder, oprindelige folk, monitering og evaluering, fortalervirksomhed og andre aspekter af den udviklingsorienterede del af vores indsatser og udvikler de relevante strategier, metoder og manualer. Jeg arbejder på at styrke DOF’s internationale engagement og synlighed, bl.a. ved at informere om vores internationale aktiviteter via hjemmesiden, artikler og andre former for oplysning og ved at deltage som DOF’s repræsentant i 92-gruppen og andre netværk.

Jeg har i snart 20 år arbejdet med udviklingsprojekter og programmer i en lang række lande i Asien og Afrika, tidligere som konsulent for bl.a. COWI, Carl Bro og PEM Consult og som programkoordinator i ADRA Danmark. Mine kernekompetencer omfatter bl.a. oprindelige folk, forholdet mellem samfund og natur, miljø, menneskerettigheder, køn, inddragelse og udvikling af lokalsamfund, civilsamfundet og kultur og udvikling. Som antropolog er jeg specialiseret i tibetansk-buddhistiske befolkninger og kultur i Himalayabjergene og Tibet. Jeg ved ikke særligt meget om fugle men har i mange år været engageret i bæredygtig naturressourceforvaltning og økologi både i Danmark og internationalt.