Sandstorme over Sahara kan forsinke trækfugle

fredag 27. maj 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ligesom askeskyer fra vulkaner kan forsinke flytrafikken, kan sandstorme tvinge trækfugle til at tage en pause på deres rejse mod ynglepladserne nordpå. Flere faktorer til en forklaring på dette forårs indtil nu dramatisk færre sangfugle fra vinterkvartererne i Østafrika må dog i spil, mener dansk forsker.
Jan Skriver
Det er endnu for tidligt at sige præcist, hvorfor nattergale og rødryggede tornskader er forsinket i flere uger i forhold til gennemsnitlige danske forår.

Sådan siger Anders Tøttrup, der på Københavns Universitet forsker i trækfugle. Han tør dog godt komme med flere kvalificerede bud på, hvad der kan have forsinket adskillige arter af sangfugle på den østlige trækrute mod Danmark.

- En sandstorm over Sahara vil kunne forsinke nattergale og en række andre arter, der normalt ankommer til vores himmelstrøg i begyndelsen af maj. Vi ved, at mange danske sangere efter at have forladt deres vinterområder tilbringer en tid på trækket mod nord umiddelbart syd for Sahara, hvorfra de via Balkanlandene trækker mod vores del af verden. Hvis passagen så at sige er blokeret af sandstorme eller andre voldsomme vejrfænomener, må fuglene vente en tid, siger Anders Tøttrup.

Danske nattergale holder vinter i Østafrika. Hvis der i vinterkvartererne har været mangel på føde for eksempel på grund af tørke, kan trækket mod nord blive forrykket.

- Fuglene skal være i en god kondition, før de indleder deres flere tusinde kilometer lange træk. Fødemangel i Østafrika kan have tvunget trækfuglene til at bruge 1-2 uger mere end normalt på at finde føde og skaffe energi nok til trækket, siger Anders Tøttrup.

- Man kan også forestille sig, at nattergalene og tornskaderne undervejs på deres træk er ankommet til fødeknappe områder, som har forsinket dem, siger forskeren, der påpeger, at forårets sene ankomst af sangfugle fra Østafrika ikke nødvendigvis behøver at betyde noget for et frugtbart forår for fuglene i Danmark.

- Hvis hovedtrækket ankommer nu eller meget snart, vil det næppe kunne ses på de danske yngleforekomster denne sommer, men en yderligere forsinkelse vil formentlig få en negativ effekt, siger Anders Tøttrup.

Yderligere oplysninger:

Anders Tøttrup.
Trækfugleforsker, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet
Tlf. 35 32 12 62 – 24 657 658.