Stadig hård jagt på trækfugle over Malta

onsdag 20. januar 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
BirdLife Malta har indledt en underskriftsindsamling og opfordrer fuglefolk til at deltage i forårslejren til overvågning af trækket i april. En netop udkommet rapport om sidste års illegale jagt tegner endnu et dystert billede af situationen.
Ole Friis Larsen
En frisk rapport fra BirdLife Malta viser, at der stadig er langt igen, før trækket mellem Europa og Afrika via Italien er sikkert. I løbet af tre ugers international overvågning af trækket i september og oktober sidste år blev der registreret 467 tilfælde af ulovlig jagt på 38 lokaliteter på Malta og Gozo.

Observatørerne så i løbet af de tre uger 82 gange, at der blev skudt direkte mod totalfredede fugle som Rørhøg, Hvepsevåge, Sort Stork, Nathejre og Lille Skrigeørn. Det var et fald i forhold til 2008, da observatørerne var øjenvidner til 94 beskydninger af fredede fugle i løbet af blot to uger. Også antallet af dræbte fredede fugle, som blev fundet rundt omkring på Malta og indleveret til BirdLife Malta faldt fra 61 i 2008 til 52 i 2009.
Her er dog ikke medregnet de over 200 døde fredede fugle, der blev fundet under sted i jagtreservatet Mizieb i september 2009.

Alligevel er der ikke grund til den store optimisme ifølge rapporten: ”Den illegale jagt var vidt udbredt og blev set fra hovedparten af observationsposterne til understregning af det faktum, at problemet findes over hele øen og ikke er begrænset til en ”håndfuld individer”. Sammenfattende kan man derfor konstatere, at der er sket meget lidt i den rigtige retning i løbet af de seneste to år”, lyder en af konklusionerne.

BirdLife Malta peger på, at observatørerne optræder meget synligt med teleskoper, særlige T-shirts og andet udstyr for blot ved selve tilstedeværelsen at begrænse den illegale jagt, og at den illegale jagt derfor først og fremmest må antages at være faldende netop der, hvor der er international tilstedeværelse af observatører under trækket.

BirdLife Maltas rapport tegner heller ikke det fulde billede af den illegale jagt på Malta, idet rapporten kun dækker denne organisations kampagne imod krybskytteriet. En anden organisation, som arbejder med fuglebeskyttelse på Malta, den tyske Komitee Gegen den Vogelmord, udgiver sin egen tilsvarende dystre rapport.

I kampen mod den illegale jagt på trækfugle over Malta tager BirdLife Malta i dette forår to skridt videre. Dels med en international underskriftsindsamling imod genoptagelse af forårsjagten, dels med endnu en lejr, Spring Watch 2010, over tre uger i april og maj.

Klik her for at deltage i underskriftsindsamlingen

EU-domstolen fastslog sidste år, at forårsjagten havde været ulovlig i henhold til EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, siden Malta blev optaget i EU i 2004, og indtil Malta i 2008 og 2009 midlertidigt suspenderede jagt om foråret af hensyn til retssagen ved EU-domstolen. Nu overvejer den maltesiske regering imidlertid at genåbne forårsjagten på Turteldue og Vagtel. Det er den overvejelse, underskriftsindsamlingen er rettet imod.

”Malta har vist, at landet ikke kan imødekomme de krav, som er forudsætningen for at kunne åbne endnu en forårsjagt. Hver gang, regeringen åbner for en begrænset jagt, åbner den døren for, at jægere kan dræbe fredede fugle”, siger BirdLife Maltas formand, Joseph Mangion.

Også BirdLife International vender sig imod selv en begrænset genåbning af forårsjagten på Malta. ”Den illegale jagt på Malta er et alvorligt problem for Birdlife International på grund af omfanget og manglen på effektiv politisk indsats imod ulovlighederne”, siger Angelo Caserte, der er direktør for Birdlife Internationals europæiske kontor i Bruxelles.

Bob Elliott, der er leder af den britiske fuglebeskyttelsesorganisation RSPB’s afdeling for efterforskning af naturkriminalitet i Skotland, siger det sådan: ”Skotland har alvorlige problemer med illegal jagt på fredede fugle, vi registrerer i gennemsnit 60 sager om året. På Malta registrerede BirdLife over 2100 tilfælde alene i 2008, og Skotland er 250 gange større end Malta, så Malta er i en liga helt for sig selv”.

Forårets Spring Watch 2010 foregår over næsten tre uger fra 11. april til 30. april. Danske deltagere er meget velkomne. Man sørger selv for transporten og vælger selv, hvor længe man vil være med. Det koster 24 euro per døgn for fuld kost og indlogering i firemandsværelser på det hotel, hvor lejren holder til.

Klik her for at læse mere om lejren

Du kan også Læse Gitte Nielsen Larsen rapport om sidste års efterårslejr.

Klik her for at læse rapporten

Desuden er du velkommen til at kontakte Ole Friis Larsen på mail: ofl@mail.tele.dk eller mobil: 40918071, hvis du vil vide mere.