Trækfugle returnerer to uger tidligere

tirsdag 12. maj 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I løbet af de seneste årtier har en lang række trækfugle, der holder vinter i Afrika, ændret deres ankomsttider om foråret i Nordeuropa. Over hele kloden er fuglenes langdistancetrækkere ved at justere deres trækvaner i takt med ændringer af klimaet, oplyser DOF
Jan Skriver
Årets første rødstjert ankom til Danmark d. 6. april, efter at have tilbagelagt tusinder af kilometer fra sit vinterkvarter Afrika.

Rødstjertens ekstremt tidlige ankomst i 2009 er billedet på en tendens, der for alvor er slået igennem de seneste år i Nordeuropa.

Flere og flere af de skønsmæssigt fem milliarder trækfugle fra Europa, der om efteråret flyver til vinterkvarterer syd for Sahara i Afrika, ankommer i disse år tidligere og tidligere om foråret på
deres ynglepladser.

Og landskabet genlyder af fuglesang langt tidligere, end det gjorde i vores forældres tid.
I Danmark finder ankomsten for en lang række arter af trækfugle sted op imod to uger tidligere, end den gjorde for få årtier siden.

- I kraft af 22 års standardiseret forskning på Christiansø kan vi dokumentere, at vores trækfugle har ændret trækrytme i løbet af kun godt to årtier, siger biologen og trækfugleforskeren Anders P. Tøttrup, der arbejder på Center for Makroøkologi og Evolution på Københavns Universitet.

- Fra 1976 til 1997 blev en halv million trækkende småfugle fordelt på 184 arter ringmærket på øen nordøst for Bornholm. Og fuglenes ankomsttider om foråret blev noteret.
Sammenholdt med analyser af trækfuglenes ankomst på 21 andre fuglestationer i Nordeuropa kan vi dokumentere, at vores trækfugle set over et i gennemsnit ankommer 11 dage tidligere end for tre årtier siden.

- Og det generelle mønster i retning af tidligere og tidligere forårsankomster af Afrika-trækkerne til Nordeuropa ser ud til at fortsætte, siger Anders P. Tøttrup, der påpeger, at forskning fra Nordamerika og Australien viser samme tendenser som i Europa.

- Det er et globalt mønster, at de trækfugle, som bevæger sig fra troperne til de tempererede egne for at yngle, nu ankommer tidligere til ynglepladserne, siger biologen.

På Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) interaktive database over dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet – DOFbasen - kan man finde ankomstdatoerne for alle danske trækfugle.
Sivsangeren, der holder vinter i Sahel-zonen syd for Sahara, ankom i år til Danmark allerede 9. april, hvor den blev hørt synge.
Den brogede fluesnapper blev set på nogle af sine danske ynglepladser 10. april efter et vinterophold i Afrika.

Og der var kuk i kalenderen, da gøgen blev hørt 19. april, længe før den milde maj, som den tidligere ankom med.

- Afrika-trækkerne er styret af et indre ur, der sender dem af sted på deres træk mod ynglepladserne i nord. Selve afrejsetidspunktet fra vinterkvarteret er derfor næppe ændret, men det ser ud til, at det enkelte individ er i stand til at tilpasse sit træk efter lokale forhold undervejs. Det vil sige, at de kan finjustere deres træk på vejen mod nord, så de ankommer i takt med de stadigt mildere forår. Måske er afledte faktorer af de generelt højere forårstemperaturer så som andelen af udsprungne træer undervejs på trækket blandt de ledetråde, som fuglene bruger, når de vælger at flyve tidligere mod nord. I år lader det til, at varmebølgen i april yderligere fremrykkede ankomsttiderne for en lang række arter, siger Anders P. Tøttrup.

Langtidsstudierne af trækfuglene på Christiansø har vist, at jo længere en fugleart trækker, desto mindre har arten ændret sin ankomsttid om foråret, oplyser biologen.

For eksempel ankommer nattergalen på Christiansø i gennemsnit kun to dage tidligere fra det sydlige Afrika, hvor den holder vinter, sammenlignet med for godt to årtier siden. Det er påvist, at nattergalen hvert år tilbagelægger omkring 18.000 kilometer på sit træk mellem nord og syd.

Rødhalsen, der nøjes med at trække til landene omkring den vestlige del af Middelhavet for at overvintre, indfinder sig nu 16 dage tidligere, end den gjorde for 22 år siden.

Gå ind på www.dofbasen.dk og klik på ”Observationer” og søg videre under ”Fænologi”.
Da kan man klikke sig ind på årets ankomsttider for alle danske trækfugle.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 00.

Anders P. Tøttrup, biolog, Ph.d., Center for Makroøkologi og Evolution.
Tlf. 35 32 12 58.
Mobil: 24 65 76 58.