Fuglene følger det ændrede klima

tirsdag 12. maj 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
For en trækfugl er det afgørende at ramme det optimale yngletidspunkt, hvor der er mest føde, når æggene bliver klækket. Klimaændringerne vil stille nye krav til trækfuglene og måske ændre deres nuværende yngle- og overvintringsområder, oplyser DOF
Jan Skriver
Hvad vil der ske, når temperaturerne fortsætter med at stige, og ændringerne af klodens klima måske accelererer hurtigere end nogensinde tidligere?

Sådan lyder det store 10.000-kroners spørgsmål, som næppe nogen forsker kan give et entydigt svar på, men biologen Anders P. Tøttrup tør godt komme med et sandsynligt bud på fremtiden for fuglene.

- Ændrede temperaturforhold vil forskyde det optimale yngletidspunkt, fordi udbuddet af føde forrykker sig. For fuglene drejer det sig om at lægge deres æg, så de klækker, når der er mest føde til ungerne. Hvis klimaændringerne accelererer eller bliver mere ustabile, vil det med stor sandsynlighed blive sværere for trækfuglene ”at ramme det rigtige tidspunkt”. Det kan især blive problematisk for langdistance-trækkerne, der ankommer senere, og derfor har kortere tid til at kompensere for de nye forhold.

Hvis yngletiden derimod blot bliver forlænget, kunne en konsekvens være, at de trækfugle, der normalt kun får ét kuld, vil kunne nå endnu et kuld i løbet af sommeren, siger Anders P. Tøttrup, der er biolog på Center for Makroøkologi og Evolution på Københavns Universitet.

Stigningen i forårstemperaturerne i løbet af de seneste 30-40 år har generelt fået fuglene i Nordeuropa og Nordamerika til at lægge æg tidligere.

- Flere studier tyder dog på, at trækfuglene ikke er i stand til at rykke æglægningstidspunktet tilstrækkeligt i forhold til klimaændringerne. Det ser ud til, at en del af fuglene så at sige kommer ud af synkroni med deres omgivelser, så de får mindre ynglesucces. Om det har betydning for bestandenes overlevelse er endnu uklart, men det kunne tyde på, at accelererende klimaændringer vil gøre det svært for trækfuglene at følge med, siger Anders P. Tøttrup.

Biologen påpeger dog, at klimaændringer ikke er noget nyt fænomen. Den seneste istid slap sit tag i Europa for blot 10.000 år siden. Det nye er, at mennesket har udløst de aktuelle klimaændringer, som dels sker meget hurtigere end tidligere, dels risikerer at accelerere.

- Med den seneste istid i tankerne må vi sige, at trækfuglene har forudsætningerne for at tilpasse sig nye klimaforhold, enten ved at flytte til nye yngle- og vinterområder, eller ved at tilpasse sig de nye levevilkår. Spørgsmålet er så, hvorvidt der er plads til, at fuglene og deres levesteder kan flytte sig i forhold til klimaforskydningerne, og hvorvidt vi mennesker vil være i stand til at sikre den optimale beskyttelse af trækfuglene og deres nuværende og kommende levesteder, siger Anders P. Tøttrup.