Nye ørnepar på Ørnens Dag d. 24. feb

torsdag 21. februar 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ørnene trives i Danmark. På søndag d. 24. februar inviterer Dansk Ornitologisk Forening til Ørnens Dag på 20 steder over hele landet, hvor der næsten er garanti for at se ørne. For to uger siden talte medlemmer af DOF over 150 ørne i Danmark samtidig. Det er rekord de seneste 100 år.
Tine Stampe, kommunikationschef i DOF
I 2007 registrerede Dansk Ornitologisk Forening tre nye havørnepar og et nyt kongeørnepar herhjemme. Dermed har vi i dag 17 ynglende havørnepar og 3 ynglende kongeørnepar i Danmark, som tilsammen har fået over 100 unger på vingerne, siden de genindvandrede for 10 år siden. Det er disse ørne, sammen med deres artsfæller fra Sverige og Østersøområdet, som kan opleves, når DOF inviterer til Ørnens Dag d. 24. februar fra kl. 10-14. Se alle turene her

Det er DOF’s dygtige og engagerede rovfuglefolk, der står i spidsen for den meget populære Ørnens Dag. De seneste tre år har flere tusinde mennesker fået set Nordeuropas største rovfugle med deres egne øjne. Oven i dette har de fået fortalt den fantastiske historie om havørnen, der var udryddet i Danmark i 100 år, men som kom igen, da forholdene igen var til det, og som i dag trives. Og så har de fået udpeget og fortalt om de snesevis af andre fugle, der hører med i ørnenes landskab.

I år er der mulighed for at se endnu flere ’hjemmehørende’ ørne. I 2007 blev der registreret et nyt havørnepar på Bognæs, nord for Roskilde, og to andre par på hhv. Falster og i Jylland. Desuden blev der fundet et nyt kongeørnepar i Nordjylland. Da ørnene er meget stedfaste og bruger de samme reder år efter år, er der gode chancer for at komme til at glæde sig over disse fantastisk fugle i mange år endnu. En havørn kan bruge den samme rede i 20 år!

”Vi er blevet positivt overraskede over frugtbarheden blandt de danske havørne”, siger Lennart Pedersen, der er leder af DOF’s Projekt Ørn. ”Flere og flere par får hele tre unger, hvilket viser, at der er tale om erfarne fugle, som er gode forældre. Frugtbarheden fortæller også, at der er føde nok i den danske kystnatur til en talstærk bestand af havørne. Det er ikke urealistisk at tro på 75 danske havørnepar i løbet af nogle årtier.”

Det gør DOF for havørnene:
• Overvåger og registrerer alle ynglende havørne og deres redesteder.

• Samarbejder med skovejere og myndigheder om at beskytte redestederne og forhindre forstyrrelser af ørnene.

• Offentliggør hvert år en rapport om havørnebestandens status og ungeproduktion.

• Skaber opbakning til havørnen ved at arrangere offentlige ture til egnede steder, hvor skovgæster kan opleve ørnene uden at forstyrre.

Fakta om havørne:
Havørnen er Europas største ørn. Den kan blive over 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle (gerne blishøns og skarver) og mindre pattedyr. De voksne ørne danner normalt par for livet. Reden kan blive over 3 meter høj og veje 500 kg. Arten har ynglet i Danmark siden istiden – undtagen i perioden fra 1900-1994.

Fakta om kongeørne:
Kongeørnen er lidt mindre end havørnen og flyver lidt mere elegant. Den findes bl.a. i Nordamerika, Nordafrika samt Østeuropa og Nordeuropa. I 1999 ynglede der i Lille Vildmose det første par kongeørne i Danmark i nyere tid. Kongeørnen lever af fugle (især gæs), harer og smågnavere, men går heller ikke af vejen for at æde ådsler.

For flere oplysninger, kontakt leder af Projekt Ørn Lennart Pedersen på 40 15 66 20

Ture på Ørnens Dag d. 24, februar 2008 kl. 10.00-14.00

JYLLAND
Lille Vildmosecentret, Storvorde, kl. 6.00-15.00 (bemærk tidspunktet)
Mossø, start på Kvicklys P-plads på Søtorvet i Silkeborg kl. 09.30 (bemærk starttidspunkt)
Vejlerne, Naturcenteret på Bygholmdæmningen
Ringkøbing Fjord, ved Vellinge Kirke
Sneum Sluse
Kongeåslusen
Hostrup Sø
, på P-pladsen ved den gamle landevej,

FYN
Brændegårdssøen, ved Avlsgården, Korinth

SJÆLLAND
Åmosen Vestsjælland, ved ”Saras Hus” på Hallebyorevej 19, øst for Lille Åmose
Tystrup Sø, ved Bavnen, Hørhaven/Vinstrup
Avnø Naturcenter, Flyvervej 40, Avnø
Arresø, ved Pøleåbroen v. Anissevej
Esrum Sø, ved Esrum Søvej, 800 før denne støder til Harreshøjvej.
Roskilde Fjord, ved strandpromenaden ved Jyllinge lystbådehavn
Præstø Fjord, ved P-pladsen ved Even Bro på vestsiden af Præstø fjord
Nyord, ved Fugletårnet på Nyord

LOLLAND/FALSTER
Hejrede Sø, ved fugletårnet på Hejredevej 26
Nakskov, turstart ved Langø Havns p-plads, kl. 10.00-13.00
Hasselø, turstart ved Naturstien efter Hasselø Plantage, syd for Nykøbing Falster, kl. 09.00-12.00 (Bemærk tidspunktet)

BORNHOLM
Ølene, tur fra Ølenevej for enden af Rømersvej