Havvindmøllepark droppet i vigtigt fugleområde: En stor sejr for trækfuglene

tirsdag 30. januar 2024
En stor havvindmøllepark i et internationalt vigtigt fuglebeskyttelsesområde bliver nu opgivet. Det er en vigtig sejr for truede dykænder, lappedykkere og lommer, mener DOF BirdLife.
af Anton Gundersen Lihn

Flojlsand medio maj JL 1200I det sene efterår og vintermånederne bruger en kvart million vandfugle Smålandsfarvandet som uforstyrret og føderig rasteplads. Foto: John Larsen (fløjlsand).

Tusindvis af ederfugle, sortænder, fløjlsænder, gråstrubede lappedykkere og rødstrubede lommer i Smålandsfarvandet kan nu drage et lettelsens suk.

European Energy opgiver den store havvindmøllepark ’Omø Syd’, der skulle have ligget i det vigtige fugleområde, skriver mediet EnergiWatch.

Det er godt nyt for de mange fugle, der hvert år benytter sig af den lavvandede Stålgrund mellem Sjælland og Lolland, siger Egon Østergaard, der er formand i DOF BirdLife.

En stor sejr for raste- og trækfugle

- Vi er meget glade for, at man dropper vindmølleparken i Smålandsfarvandet. Det er et fuglebeskyttelsesområde og ovenikøbet af international betydning for blandt andet en række dykænder. Det er vores klare holdning, at havvindmøller er uacceptable i fuglebeskyttelsesområder. Derfor er det en stor sejr for områdets mange raste- og trækfugle, at vindmølleparken nu bliver opgivet, siger han.

DOF BirdLife har i mange år kæmpet mod vindmølleparken ved Omø. Placeringen i Smålandsfarvandet er nemlig et problem af flere grunde. I det sene efterår og vintermånederne bruger en kvart million vandfugle området som uforstyrret og føderig rasteplads.

Og i sensommermånederne er det et fældningsområde for talrige ederfugle, sortænder og fløjlsænder, der udnytter områdets fred og ro i de perioder, hvor de taber alle deres svingfjer og er ude af stand til at flyve i flere uger.

Vigtige fugleområder skal altid friholdes for VE-anlæg

DOF BirdLife bakker op om den grønne omstilling og om udbygningen af vedvarende energi. Men det skal ikke ske på bekostning af biodiversiteten og truede fuglearter.

- Vi ser her effekten af områdets status som fuglebeskyttelsesområde, og det er meget positivt. Udbygningen af vedvarende energi skal gå hånd i hånd med naturen, og derfor skal vores internationalt vigtige fugleområder altid friholdes for VE-anlæg, siger Egon Østergaard.

Både DOF BirdLife og forskere fra Aarhus Universitet har vurderet, at Smålandsfarvandet har international betydning for dykænder og andre vandfugle. Og i 2021 blev Smålandsfarvandet udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde.

I løbet af de mange år hvor Omø Syd har været på tegnebrættet, har DOF BirdLife sammen med Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening ad flere omgange gjort indsigelser mod placeringen af vindmølleparken.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00