Kæmpe havfugle-hotspot bliver 100 procent beskyttet

mandag 31. juli 2023
Et stort område midt i Nordatlanten er fra januar 2024 fuldt beskyttet hele vejen fra den sårbare havbund til op over havoverfladen. Forskning og fakta fra BirdLife International har været med til at støtte processen.

Atlantic Puffin Yves Adams fLunden er blandt de mange fugle, der blandt andet kommer fra Rigsfællesskabet, som besøger NACES i store antal hvert år. Foto: Yves Adams (lunde).

Det kæmpestore havområde North Atlantic Current og Evlanov Sea Basin Marine Protected Area (NACES) ligger i Nordatlanten sydøst for Grønland og dækker et areal, der svarer til størrelsen af Frankrig. I 2021 udpegede man på internationalt plan havoverfladen til beskyttet område.

Nu har forskning og politisk benarbejde fra BirdLife International medvirket til, at det nordøstatlantiske havmiljøbeskyttelsessamarbejde OSPAR i juli har tildelt området fuld beskyttelse fra januar 2024 ikke kun i havoverfladen, men også når det gælder havbunden.

- Det er en vigtig sejr for de cirka fem millioner havfugle fra blandt andet Grønland, Færøerne og Danmark, der fouragerer i området. Havfuglene er blandt de mest truede fuglegrupper, og derfor er det helt nødvendigt, at vi beskytter de havområder, der har størst betydning for fuglene. Netop NACES har nogle usædvanligt gode forhold for livet på havet, så vi er meget glade for at beskyttelsen nu er udvidet, siger Hans Meltofte, formand for DOFs naturpolitiske udvalg.

Udover fuglene får en lang række truede havdyr som blåhval, finhval, læderskildpadde, brugdehaj, europæiske ål og atlantiske tun også gavn af den øgede beskyttelse.

Danskere skriver under på mere beskyttelse

Op til OSPAR-kommissionens beslutning om at udvide beskyttelsen til også at omfatte havbunden, har BirdLife-partnerskabet presset på med blandt andet en underskriftsindsamling.

Mere end 800 danskere og i alt 16.400 mennesker fra hele verden har fulgt opfordringen fra DOF og de andre BirdLife-partnere og tilsluttet sig ønsket om en bedre beskyttelse af det nordatlantiske havområde.

DOF BirdLife sender en tak til alle, der skrev under, og til den danske regering, der sammen med resten af medlemmerne i OSPAR-kommissionen vedtog den udvidede beskyttelse af NACES.

Det næste skridt i processen er, at OSPAR-kommissionen laver en forvaltningsplan, der realiserer den nye beskyttelse med en regulering af aktiviteter inden for NACES, og her er BirdLife International sammen med de relevante lokale BirdLife-partnere mere end klar til at bidrage med forskning, data og anden hjælp, der kan støtte det kommende arbejde.

Beskyttelsen af havområdet NACES har været undervejs i OSPAR siden 2017.

Det er udviklingen af elektronisk sporing af trækfugle, der har ført til opdagelsen af området, som meget store antal havfugle udnytter i løbet af året på grund af dets rige føderessourcer (Læs mere i DOFT #4, 2021, se artikel side 274).

Landene i OSPAR-konventionen er Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Island, Irland, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien.