Skriv under: Enormt havfugleområde mangler beskyttelse

tirsdag 13. juni 2023
Fem millioner fugle fra blandt andet Danmark, Færøerne og Grønland besøger årligt det nyligt beskyttede havområde NACES, men beskyttelsen er meget begrænset. Havbunden er ubeskyttet og det gør hele området, fødekæden og i sidste ende fuglene sårbare. Støt arbejdet for at beskytte havbunden – Skriv under.
af Anton Gundersen Lihn

NACESSøkonge, lunde, lomvie og ride er blandt de mange fugle, der besøger NACES i store antal hvert år. Foto: Yves Adams (søkonge), Henrik Bringsøe (lunde), BirdLife (lomvie) og Albert Steen-Hansen (ride).

”Uden mad og drikke, duer helten ikke…” Det gælder også fuglene. Hvis der ikke er føde, så er der ingen fugle. Derfor er det helt afgørende, at beskytte hele fødekæden, når fuglene skal have et fristed.

I Nordatlanten vest for Irland og sydvest for Grønland og Island ligger det store beskyttede havområde: North Atlantic Current og Evlanov Sea Basin Marine Protected Area (NACES).

Beskyttelsen af området strækker sig imidlertid kun over havoverfladen, mens havbunden er ubeskyttet.

- Havbundens økosystemer er nøglen til at sikre den fødekæde, som alle arter i området er afhængige af. Uden en beskyttet havbund er dette naturreservat sårbart over for menneskabte trusler. Den nuværende beskyttelse er altså langt fra tilstrækkelig for blandt andet fuglene, siger biolog Jannie Linnebjerg.

DOF BirdLife og resten af BirdLife partnerne lægger netop nu pres på OSPAR-kommissionen for at udvide beskyttelsen af det internationalt vigtige område, der er et regulært hotspot for havfugle.

- Vi opfordrer alle til at hjælpe med at fortælle OSPAR-kommissionen, at der er brug for meget bedre beskyttelse af havet. Skriv under på vores underskriftindsamling og vis, at du bekymrer dig om livet i havet, siger Jannie Linnebjerg.

Artiklen fortsætter under formularen...

 

Det anslås, at cirka fem millioner havfugle, fra blandt andet Danmark, Færøerne og Grønland, årligt besøger området i korte eller længere perioder.

Blandt de talrigeste arter er søkonge, lunde, ride og storskråbe, men området er også vigtigt for mindre talrige arter som lille kjove, sydpolarkjove, sodfarvet skråbe og bermudapetrel, hvor halvdelen af bestanden på verdensplan bruger området.

Området er helt særligt, fordi det ligger, hvor den varme Golfstrøm og det kolde arktiske vand krydser den Midtatlantiske Ryg. Det betyder, at forholdene er usædvanligt gode for livet i området.

Det er ikke kun vigtigt for havfuglene, men også for de organismer, der lever under havoverfladen. Der findes blandet andet flere truede arter som blåhval, atlantisk tun, læderskildpadder, koraller og dybhavssvampe.

I alt dækker området NACES 600.000 kvadratkilometer, og er dermed omtrent på størrelse med Frankrig.

OSPAR-kommissionen holder møde den 26.-30. juni 2023. Og her opdfordrer BirdLife-partnerskabet til at stemme for en øget beskyttelse af området, inklusiv havbunden.

Skriv under ovenfor og hjælp med at lægge pres på kommissionen for at udvide beskyttelsen af NACES.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00