Kæmpestort havområde med danske fugle bliver internationalt beskyttet

tirsdag 12. oktober 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Et havområde på størrelse med Frankrig er blevet udpeget som internationalt beskyttet havområde. Et forskningssamarbejde mellem BirdLife International og en række forskningsgrupper har dannet grundlag for beskyttelsen. Op mod fem millioner fugle bruger havområdet årligt, blandt andet danske, grønlandske og færøske fugle.
af Anton Gundersen Lihn

ride JL forsideRiden er en af de arter, der benytter NACES og som blandt andet kommer fra danske bestande. Netop den danske bestand af rider er blandt de sårbare. Foto: John Larsen

Et kæmpe havfugle-hotspot i Nordatlanten er blevet beskyttet internationalt.

- Det er rigtig godt, at der endelig er vedtaget beskyttelse af et område med en af de vigtigste koncentrationer af trækkende havfugle, blandt andet fugle fra Danmark, Grønland og Færøerne, siger biolog i Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark, Knud Flensted.

2,9-5 millioner fugle benytter årligt område NACES - the North Atlantic Current and Evlanov Seamount, der dækker 600,000 km2, et område på størrelse med Frankrig.

Udpegningen af NACES som beskyttet havområde skete på årets ministermøde for EU og de 15 lande bag OSPAR-konventionen. Danmark er blandt underskriverne af OSPAR-konventionen, der har til formål at beskytte havmiljøet i Nordøstatlanten.

Lyslogger-data giver grundlag for beskyttelse

NACES’ vigtige betydning som fourageringsområde for havfugle er blevet opdaget gennem et forskningssamarbejde, hvor BirdLife International har analyseret data fra en række forskningsgrupper fra blandt andet Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut (Pinngortitaleriffik). Det er første gang et område på åbent hav bliver beskyttet på baggrund af sporingsdata fra fugle, i dette tilfælde data fra lysloggere.

- Udpegningen viser med al tydelighed, hvor vigtigt samarbejdet i BirdLife International er. Ved fælles hjælp er det lykkedes at vise et område frem, som har stor betydning for havfuglene og som nu får den nødvendige beskyttelse. Det understreger også, at de globale udfordringer for vores natur skal løses ved internationalt samarbejde, fuglene er ligeglade med menneskers grænser på et kort, siger Knud Flensted.

Ospar

NACES-området er 600.000 kvadratkilometer. Det er næsten samme størrelse som Frankrig. Kort: Ospar Commission.

Forskernes data har kortlagt 21 forskellige fuglearter i området, hvor fem af arterne er globalt truede eller sårbare og afhængige af området for at overleve. Seks arter i området stammer blandt andet fra danske, grønlandske og færøske bestande. Den danske bestand af rider er blandt de sårbare bestande, der er afhængige af NACES.

Håndhævelse kræver internationalt samarbejde

Beskyttelsen af havområdet skal sikre, at menneskelige aktiviteter i området ikke skader dets økosystemet eller biodiversitet. Men en ting er udpegningen af området i OSPAR, den næste udfordring er at håndhæve beskyttelsen.

- Næste skridt er, at de enkelte lande indarbejder beslutningen i OSPAR i den nationale lovgivning. Og så er håndhævelsen af beskyttelsen en udfordring, der kræver samarbejde mellem landende, fordi området ligger i internationalt farvand, siger Knud Flensted.

70 procent af den globale bestande af havfugle forsvundet fra 1950 til 2010, hvilket gør havfuglene til en af de mest truede fuglegrupper i verden.

Beskyttelsen af NACES har været undervejs i OSPAR siden 2017.

Landene i OSPAR-konventionen er: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Island, Irland, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75